Gå til indhold

Horizon 2020 gør danske virksomheder mere innovative

15. november 2019
Ny rapport viser, at danske virksomheder tilegner sig både ny viden, får udviklet nye produkter og styrket deres internationalisering, når de deltager i EU’s program for forskning og innovation Horizon 2020.

Rapporten konkluderer, at danske virksomheders aktive deltagelse i forsknings- og innovationsprojekter styrker deres vidensniveau og konkurrenceevne. For at kunne understøtte dansk deltagelse i det nuværende Horizon 2020 og det kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) fået udarbejdet en analyse baseret på virksomhedsdata og erfaringer fra de danske virksomheder, der foreløbigt har deltaget i Horizon 2020.

Rapporten peger på, at cirka 80 % af de danske virksomhedsdeltagere i analysen er tilfredse eller meget tilfredse med at deltage i Horizon 2020-projekter. Analysen viser også, at det er virksomheder i hele landet, som gør brug af Horizon 2020 til at styrke deres virksomhed, og at små og mellemstore virksomheder udgør cirka 80 % af de danske virksomheder i Horizon 2020.

Derudover viser analysen også, at EU-programmet ikke kun er relevant for store forskningsintensive virksomheder. Horizon 2020 er også et relevant program for de mere traditionelle danske produktionsvirksomheder, der kun i begrænset omfang har arbejdet med forskning og innovation. De benytter programmet, hvis de har en god og innovativ idé og har brug for finansiering til at føre den ud i livet. 

Sidst men ikke mindst viser analysen, at 85 % af de erfarne virksomheder har mod på at søge yderligere finansiering fra Horizon 2020’s efterfølger Horizon Europe, der starter i 2021. Virksomhederne peger desuden på, at ekstern hjælp fra offentlige rådgivere og private konsulenter er vigtigt for at lykkes med ansøgningen.

Fakta om analysen

Analysen tager udgangspunkt i registerdata, survey udsendt til 385 aktive danske virksomheder i Horizon 2020, interviews med erfarne virksomhedsdeltagere og virksomhedsrådgivere, samt indsamlet viden om udenlandske erfaringer om deltagelse i Horizon 2020 (Tyskland, Østrig, Holland og Sverige).

Formålet med rapporten er at blive klogere på, hvilke danske virksomheder der deltager i Horizon 2020, hvilket udbytte virksomhederne får ud af deltagelsen, og hvad der kendetegner de virksomheder, der har erfaring med Horizon 2020. Denne viden skal give et godt afsæt for virksomhedsrådgivning og virksomhedsdeltagelse i det kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe. 

Rapporten indeholder desuden konkrete anbefalinger til, hvordan den danske virksomhedsdeltagelse i EU’s program for forskning og udvikling kan øges både målrettet virksomhederne og rådgivningsservicen.

Med rapporten følger også et casekatalog med fem virksomhedsinterview, der går i dybden med deres erfaringer med at deltage i Horizon 2020.

Rapporten er udarbejdet af Oxford Research.

Læs mere

Kontakt

Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside