Gå til indhold

Kobling af Læringsbarometer med uddannelsesbevillingerne er fastlagt

20. december 2019
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har fastlagt, hvordan resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ”Læringsbarometer” kobles til uddannelsesbevillingerne. Koblingen følger af aftalen om det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser fra 2017.

Det er især den enkelte institutions udvikling frem mod en kommende måling i 2021, som kan få betydning for deres bevillinger. Samlet lægges der vægt på fire hensyn i koblingen mellem måling og bevillinger:

  • At tilskynde institutionerne til løbende og vedholdende kvalitetsudvikling
  • At mange aspekter har betydning for de studerendes læring
  • At der er plads til forskelle mellem institutionerne
  • At der er plads til nytænkning

De overordnede resultater af Læringsbarometeret offentliggøres i den kommende Uddannelses- og Forskningspolitiske Redegørelse 2019. Institutionerne fik tilsendt egne data i december 2018. Institutionerne inviteres til en gennemgang af koblingen i starten af 2020.

Resultaterne af målingen og koblingen af dem til grundtilskuddet blev drøftet på et møde den 11. december 2019 med partierne bag bevillingsaftalen (regeringen, RV, SF, EL, ALT, V, K, LA og DF).

Om Læringsbarometer

Læringsbarometeret afdækker de studerendes opfattelser af læringsmiljøet på deres uddannelse og egne læringstilgange. Tilsvarende undersøgelser bruges internationalt til at udvikle uddannelserne og støtte de studerendes læring. De videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark har fået data stillet til rådighed, for at de også har denne mulighed, samtidig med at de tilskyndes til det gennem bevillingssystemet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet udviklede spørgeskemaundersøgelsen ”Læringsbarometer” i 2018 i samarbejde med eksperter, institutioner og studerende. Undersøgelsen er baseret på et solidt forskningsmæssigt og empirisk velafprøvet grundlag og blev gennemført første gang i 2018. Den gentages i efteråret 2020, 2021 og hvert andet år derefter.

Om kobling med grundtilskuddet

Det følger af aftalen om det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser, at målingen får betydning for op til 5 pct. af institutionernes grundtilskud fra 2023. Det svarer til 1,25 pct. af deres samlede uddannelsesbevillinger.

Koblingen mellem Læringsbarometeret og de fem procent af grundtilskuddet vil afhænge af tre elementer:

  1. Institutionernes individuelle udvikling
  2. Institutionernes niveau i udgangsmålingen
  3. Fokuseret dialog med institutioner, som ikke står til at få videreført hele grundtilskuddet

Handlinger tilknyttet webside