Gå til indhold

Kobling af Læringsbarometer til bevillinger

Læringsbarometer får betydning for op til fem procent af uddannelsesinstitutionernes grundtilskud fra 2023. Det svarer til 1,25 procent af deres samlede uddannelsesbevillinger.

Der lægges vægt på fire hensyn i koblingen mellem måling og bevillinger:

  • At tilskynde institutionerne til løbende og vedholdende kvalitetsudvikling
  • At mange aspekter har betydning for de studerendes læring
  • At der er plads til forskelle mellem institutionerne
  • At der er plads til nytænkning 

Konkret vil koblingen mellem Læringsbarometeret og de fem procent af grundtilskuddet afhænge af tre elementer:

  1. Institutionernes individuelle udvikling
  2. Institutionernes niveau i udgangsmålingen
  3. Fokuseret dialog med institutioner, som ikke står til at få videreført hele grundtilskuddet

Det er især den enkelte institutions individuelle udvikling fra udgangsmålingen (2018) og frem mod den kommende måling i 2021, som kan få betydning for deres bevillinger.

Alle de omfattede uddannelsesinstutioner har den 20. december 2019 modtaget brev om koblingen og relevante institutionsresultater fra 2018-målingen.

I nedenstående dokumenter kan du læse nærmere om koblingen og de bagvedliggende analyser

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024