Gå til indhold

Teknologisk forskning skaber vækst og kan bidrage til at løse samfundets udfordringer

11. oktober 2019
De samfundsøkonomiske effekter af teknologisk forskning er positive og signifikante. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny analyse, der giver viden om dansk forskning i nye teknologiske muligheder og løsninger.

Udover at teknologisk forskning skaber vækst, forventes teknologisk forskning og udvikling at bidrage til at løse de samfundsmæssige udfordringer, verden står over for. Det gælder blandt andet udfordringer som klimaforandringer, befolkningstilvækst og aldrende befolkninger.

Analysen understreger indledningsvis, at teknologisk udvikling trækker på viden fra mange forskellige fagområder. Teknologisk udvikling er i høj grad baseret på teknisk videnskabelig forskning, men ikke udelukkende. Teknologisk udvikling baserer sig også på viden fra de øvrige videnskabelige hovedområder. Det gælder både naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora mv. Teknologisk forskning er dermed et bredt begreb, der dækker en lang række forskningsområder med relevans for udvikling og udnyttelse af ny teknologi.

Analysen, der er udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, peger også på, at teknologisk forskning spiller en nøglerolle i dansk erhvervsliv. 95 procent af erhvervslivets investeringer i egen forskning og udvikling var i 2017 inden for teknologisk forskning.

Samtidig viser analysen at knap halvdelen af universiteternes investeringer i forskning i 2017 skete inden for teknologisk forskning, og at andelen har været stigende de seneste år. Samlet udgjorde teknologisk forskning 39 procent af den offentlige sektors samlede forsknings- og udviklingsinvesteringer i 2017.

Endelig præsenterer analysen resultatet af en bibliometrisk analyse af dansk teknologisk forskning. Her peges der på, at mere end 60 procent af alle danske publikationer i perioden 2013-2017 var tilknyttet et fagområde under teknologisk forskning, og at dansk teknologisk forskning har stor gennemslagskraft sam-menlignet med andre små forskningsintensive lande. 

Kontakt

Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside