Gå til indhold

Vær med til at sikre stærke kræfter til Danmarks Frie Forskningsfond

15. marts 2019
Indkaldelse af forslag til 6 bestyrelsesmedlemmer og 9 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Frist for forslag mandag 29. april2019 kl. 16.00

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere fondsmedlemmer med baggrund fra erhvervslivet. Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for fondens virke.

Der ønskes forslag til kandidater med:

  • International erfaring
  • Tværfaglig forskningserfaring
  • Baggrund fra erhvervslivet

For medlemmer til de faglige forskningsråd lægges der endvidere vægt på bred forskningsmæssig erfaring, da medlemmerne også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde

Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår på dansk.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion.

Fonden har til opgave at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte af midler til tematisk forskning.

Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte medlemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:

  • DFF | Kultur og Kommunikation
  • DFF | Natur og Univers
  • DFF | Samfund og Erhverv
  • DFF | Sundhed og Sygdom
  • DFF | Teknologi og Produktion