Gå til indhold

Kortlægning af viden om læreruddannelse offentliggjort

11. september 2020
En kortlægning af væsentlig forskning om læreruddannelse peger på flere interessante pointer i forhold til, hvordan man skaber den bedste læreruddannelse

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet en kortlægning af forskningslitteratur for Uddannelses- og Forskningsministeriet til brug for den kommission om fremtidens læreruddannelse, som den tidligere regering nedsatte.

Formålet med litteraturkortlægningen har været at få etableret et let tilgængeligt overblik over de mest væsentlige forskningsartikler og -publikationer mv., der belyser betydningen af forskellige måder at tilrettelægge og organisere læreruddannelsen på i vestlige lande.

I forhold til de mest centrale temaer i den internationale litteratur rummer kortlægningen følgende hovedpointer:

  • Rekrutteringsgrundlaget og initiativer til forbedret rekruttering er centralt for at skabe læreruddannelser, der kan bidrage til høj elevperformance.
  • Længerevarende praktikforløb, der er tæt integreret med undervisningen, spiller en central rolle i forhold til at forberede de studerende på lærergerningen og sikre bedre overgange til arbejdslivet.
  • Forskningsbasering/vidensbasering af læreruddannelsen med vægt på at ’teste’ viden i praktikforløb tyder på at kunne øge uddannelsens kvalitet.
  • Indholdet og intensiteten af det, der undervises i på uddannelsen, er yderst centralt for kvaliteten af læreruddannelsen.
  • Læreruddannelsens institutionelle placering, længde og niveau har ikke i sig selv afgørende betydning, men samvirker med øvrige faktorer, der påvirker kvaliteten af uddannelsen.
  • Kortlægningen peger på, at der i forskningen er mangel på studier, der er designet til at give sikker viden om, hvad der virker i forhold til tilrettelæggelsen og organiseringen af læreruddannelsen

Kontakt

Ulla Sønder
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 25
Email: uls@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside