Gå til indhold

Samspil med sektoren munder ud i dansk indspil til EU

11. september 2020
De sidste brikker i det store puslespil om Horizon Europe, EU’s næste store forsknings- og innovationsprogram, er ved at falde på plads. Samtidig lægges brikkerne til de første arbejdsprogrammer og opslag, som skal være klar til ansøgerne i 2021. Sektoren er med til at præge det færdige billede.

Danmark har indtil videre klaret sig rigtig flot i den hårde konkurrence med Europas bedste vidensinstitutioner og virksomheder om at hjemtage midler fra EU’s forsknings- og innovationsprogram. Det er en vigtig målsætning for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, at vi også fremadrettet fastholder den høje danske deltagelse.

Udformningen af arbejdsprogrammer er vigtig, fordi den i sidste ende kan have stor betydning for, hvilke ansøgere der opnår EU-finansiering til ny forskning og innovation. Derfor har arbejder Styrelsen for Forskning og Uddannelse – i tæt samspil med sektoren – på at opnå størst mulig dansk indflydelse på de kommende arbejdsprogrammer i Horizon Europe.

Fire danske indsatsområder

Styrelsen for Forskning og Uddannelse fokuserer primært på fire af de seks tematiske ”klynger” i Horizon Europe, som går godt i spænd med regeringens prioriteter og matcher danske styrkepositioner:

  1. Sundhed (klynge 1)
  2. Digitalisering, industri og rum (klynge 4)
  3. Klima, energi og mobilitet (klynge 5)
  4. Fødevarer, bioøkonomi og miljø (klynge 6)

…og fire danske positionspapirer

I starten af 2020 blev der nedsat nye danske referencegrupper for de fire klynger. Medlemmerne er indstillet af universiteter, organisationer og myndigheder, og styrelsen er tovholder. Hver gruppe bidrager med faglig viden og sparring til styrelsen, til forhandlingerne med de andre EU-medlemslande og Europa-Kommissionen.

Før sommer blev de fire grupper færdige med hvert sit papir med ønsker og forslag til udformningen af de første arbejdsprogrammer og opslag i Horizon Europe for 2021-2023. Positionspapirerne er nu formidlet til Europa-Kommissionen og de øvrige EU-medlemslande. Et særligt opmærksomhedspunkt på tværs af de danske bidrag er grøn forskning og innovation samt samfundsskab og humaniora.

Tværfaglighed er i det hele taget kendetegnende for Horizon Europe, så koordination på tværs af programmer er kun blevet endnu vigtigere. Her bidrager også den Strategiske Referencegruppe, der på ledelsesniveau deltager i drøftelser og kommer med indspil til styrelsen. F.eks. om udformningen af den overordnede og strategiske plan for Horizon Europe, der skal være klar inden årsskiftet.

Interesseret i positionspapirerne?

Få tilsendt et eller flere af de fire positionspapirer ved at udfylde:

Læs mere om

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside