Gå til indhold

Det EU-politiske arbejde i relation til Horizon Europe-programmet

Det EU-politiske arbejde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen omfatter blandt andet dansk interessevaretagelse i forhold til EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe.

Implementeringen af Horizon Europe

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er involveret i implementeringen af de forskellige delprogrammer i Horizon Europe via følgende grupper:

  • EU-programkomitéer
  • Danske referencegrupper

Programkomitéer for Horizon Europe

Europa-Kommissionen sidder for bordenden i de 14 programkomitéer for Horizon Europe (se medlemsoversigt nedenfor), hvor medlemslandene forhandler de arbejdsprogrammer og opslag, der udmønter rammeprogrammets forskellige dele. Landene er typisk repræsenteret af nationale forskningsministerier og nationale fageksperter. Også de lande uden for EU, der er associeret med Horizon Europe, f.eks. Norge, Island, Israel og Tyrkiet, har plads i komitéerne.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) repræsenterer Danmark i programkomitéerne, sammen med en række nominerede fageksperter, der i fællesskab bidrager til at sætte danske fingeraftryk på og udarbejde de bedst mulige arbejdsprogrammer for Horizon Europe. Medlemslandene er med til at godkende arbejdsprogrammerne, og deltager desuden i mere strategiske og politiske drøftelser på tværs af rammeprogrammet.

Referencegrupper for Horizon Europe

Referencegrupperne (se medlemsoversigter nedenfor) er et dansk koncept og en vigtig del af dansk interessevaretagelse og arbejdet med at styrke dansk deltagelse i Horizon Europe. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nedsat fem referencegrupper for Horizon Europe: en strategisk og fire tematiske. De fem referencegrupper matcher hver især de højest prioriterede programkomitéer: Strategisk Programkomité og programkomitéerne for sundhed (klynge 1), digitalisering og rum (klynge 4), klima, energi og transport (klynge 5) og bioøkonomi og miljø (klynge 6).  

Hver gruppe er nedsat, så den videst muligt afspejler interessentlandskabet på et givent område, og de enkelte medlemmer er nomineret af deres organisation/institution og udpeget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Typisk er medlemmerne eksperter fra vidensinstitutioner, offentlige fonde, erhvervsorganisationer og andre myndigheder.

Referencegrupperne er nedsat for at tilvejebringe de bedste, faglige indspil til forhandlingerne i programkomitéerne, ligesom de løbende høres om f.eks. prioritering af opslag i udkast til arbejdsprogrammer, herunder for de fem Horizon Europe ”missioner” og andre sager af relevans for dansk interessevaretagelse.

Strategisk Referencegruppe har en særlig rolle i forbindelse med vurdering Horizon Europe-partnerskaberne, herunder hvilke partnerskaber Danmark bør prioritere.

Styrelsens tovholdere for hver referencegruppe og programkomité er samtidig udpeget som Danmarks nationale kontaktpunkter (NCP) for hvert tematisk område og rådgiver i den egenskab danske interessenter. På den måde optimeres sammenhængen mellem policy, implementering og rådgivning.

Medlemmer af referencegrupperne

Se medlemsoversigter her:

Læs mere

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024