Gå til indhold

Medlemmer af referencegruppe for Klima, energi og mobilitet

Oversigt over hvem er hvem i referencegruppen for Klima, energi og mobilitet.

Hvem er hvem i referencegruppen for Klima, energi og mobilitet

Nedenfor finder du kontaktoplysninger på medlemmerne samt informationer om deres faglige ekspertise samt erfaringer med EU-rammeprogrammer.

Navn

Amjad Anvari-Moghaddam

Titel

Lektor

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Institut for Energi (AAU Energy)

E-mail

aam@energy.aau.dk

Faglige ekspertiser

 • Renewable/Hybrid Power Systems Planning, Operation, and Control 
 • Energy Systems Economics and Markets
 • Microgrids and Active Energy Networks 
 • Sector Coupling, Integrated Energy Systems and Energy Hubs

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Evaluator for EU projekter:
 • Long term Europe Africa Partnership on Renewable Energy - LEAP-RE
 • European Coordinated Research on Long-term ICT and ICT-based Scientific Challenges - CHIST-ERA
 • DK medlem af IEC - TC 8/SC 8A, 8B-WG3, WG6 og WG8
 • Erfaring med EU rammeprogrammer og Interreg-projekter

Navn

Anna Louise Haaland Wittenberg

Titel

EU Chefrådgiver

Arbejdssted

Greater Copenhagen EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Grøn omstilling og digitalisering af:
 • Transport
 • Mobilitet
 • Infrastruktur

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Erfaring med HE klynge fem, CEF Transport, Interreg-programmerne, EIT Urban Mobility Kick og Innovationsfonden.

 • Jeg bistår østdanske regioner og kommuner med at udvikle EU-projekter og finde relevante partnere, heriblandt universiteter.


Navn

Annika Agger

Titel

Lektor

Arbejdssted

Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Urban governance, area-based initiative, beboelige byer
 • Borgernes engagement, samfundsmæssig modstandsdygtighed, social innovation
 • Grønne transitioner, klimatilpasning og afbødningspolitikker

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Deltager i URBAN EUROPE projekt
 • 2009-2012: Deltager i komitéen Urban & Rural development i Swedish Research Council FORMAS
 • 2018: Medlem af komité for evaluering af ansøgere til innovationsprojekter i den offentlige sektor for Norwegian Research Council

Navn

Aske Breining Nielsen

Titel

Specialkonsulent 

Arbejdssted

Danske Rederier

E-mail

abn@danishshipping.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt.

Navn

Bjørn Thomassen

Titel

Lektor

Arbejdssted

Danmarks Frie Forskningsfond

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt.

Navn

Carlo Sass Sørensen

Titel

Specialkonsulent

Arbejdssted

Kystdirektoratet

E-mail

cas@kyst.dk

Faglige ekspertiser

 • Klimapåvirkninger og klimatilpasning
 • Oversvømmelse og risikohåndtering
 • Jordobservation
 • Tværsektorielle og tværfaglige samarbejder

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har erfaring med EU rammeprogrammer og Interreg-projekter samt deltaget i COST Actions

Navn

Caroline Tastesen

Titel

Kontorchef

Arbejdssted

Transportministeriet

E-mail

cta@trm.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Carsten Damgaard

Titel

Forskningsdirektør

Arbejdssted

DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

E-mail

cad@brandogsikring.dk

Faglige ekspertiser

 • Brandsikring relateret til f.eks. byggevarer, bygninger, skibe og vindmøller
 • Forsknings- og innovationsledelse f.eks. idéudvikling og evaluering, innovation og trend- og markedsanalyser
 • Forskningssamarbejde

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har ansøgt om og gennemført projekter under FP7 og HORIZON2020. Har desuden stået for mere virksomhedsrettede internationale projekter under Eurostars og R4SME. Jeg ar samarbejdet med innovationscentrene i Silicon Valley, Seoul og München og har opdyrket og udviklet samarbejde med Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology

Navn

Cecilie Lindstrøm

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Nord Danmarks EU-Kontor

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Energi, klima, miljø og mobilitet
 • DK2020
 • CCUS
 • Naturressourcer  

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Interreg
 • Horizon
 • LIFE

Navn

Claus Andersen

Titel

Sekretariatsleder

Arbejdssted

Energistyrelsen

E-mail

clhka@ens.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt.

Navn

Dorthe Gert Simonsen

Titel

Lektor

Arbejdssted

Københavns Universitet, Saxo Instituttet

E-mail

dgert@hum.ku.dk

Faglige ekspertiser

 • Humanistisk klimaforskning
 • Kulturhistorisk forskning i mobilitet og transport

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Board member i HERA, Humanities in the European Research Area 2017-2019

Navn

Esben Rahbek Pedersen

Titel

Professor

Arbejdssted

Copenhagen Business School

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Garbi Schmidt

Titel

Professor

Arbejdssted

Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

E-mail

garbi@ruc.dk

Faglige ekspertiser

 • Migration
 • Bystudier
 • Mobilitet

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har fungeret som suppleant for den nationale ekspert under Horizon 2020 på SSH området

Navn

Hanne Binder

Titel

Energianalytiker

Arbejdssted

Energinet Systemansvar

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Langsigtede energianalyser
 • Innovation (udvikling, koordinering, igangsættelse, sprints mv.) i energisektoren
 • Strategiudvikling

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Erfaring med deltagelse i H2020-projektor, projektansøgning, udførsel og afrapportering
 • Involveret i det internationale TSO-samarbejde under ENTSO-E Research, Development and Innovation Committee (RDIC)

Navn

Jens Ejbye Schmidt

Titel

Institutleder, Professor

Arbejdssted

Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

E-mail

jesc@kbm.sdu.dk

Faglige ekspertiser

 • Gennem min karriere har jeg arbejdet med bæredygtig energi, f.eks. på Risø indenfor biofuels, som leder af et center for bæredygtig energi, iEnergy på Masdar Institute i Abu Dhabi og i dag på SDU, hvor jeg er institutleder på det tekniske fakultet

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har været evaluator på BBI and Horizon2020 ansøgninger samt i forskellige europæiske forskningsråd. Under min ansættelse på Masdar Institute (MI) i Abu Dhabi var jeg med til at lave instituttets forskningsstrategi og udmønte det i interne ansøgningsrunder for forskningsmidler. Derudover søsatte vi ligeledes ”flagship” projekter mellem MIT i Boston og MI

Navn

Jens Hesselbjerg Christensen

Titel

Professor

Arbejdssted

Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet

E-mail

hesselbjerg@nbi.ku.dk

Faglige ekspertiser

 • Klimaforandringer
 • Regionalt klima
 • Klimasystemprocesser

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har arbejdet på utallige projekter under forskellige rammeprogrammer heraf været koordinator eller subkoordinator på fire.

Navn

Katherine Richardson

Titel

Professor

Arbejdssted

Københavns Universitet, Sustainability Science Centre

E-mail

kari@sund.ku.dk

Faglige ekspertiser

 • Professor in Biological Oceanography, Globe Institute
 • Leder af University of Copenhagen’s Sustainability Science Centre
 • Medlem i international forskergruppe, der kortlægger “Planetary Boundaries”.
 • 2016-2019: Member, Expert Panel appointed by UN Secretary General to draft the 2019 Global Sustainable Development Report

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • 2018: Member, Vice Chair from 2020, European Research Council (ERC) Synergy Grants Evaluation Committee
 • 2008-2015: Board Member, ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems)
 • 2016: Co-chair, SDSN Northern Europe Leadership Council
 • 2009-2010: Member, Scientific Advisory Board: ACCENT EU Project

Navn

Keld Johansen

Titel

Lead Scientist

Arbejdssted

Haldor Topsoe A/S
Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond

E-mail

kej@topsoe.com

Faglige ekspertiser

 • Evalueringer af energistruktur og kemiske processer i en fossil fri fremtid
 • Katalysator funktioner, energieffektivitetsprocesser for CO2 og methan konvertering/fjernelse
 • Carbon Capture for vedvarende brændstoffer
 • Power-to-fuel teknologier
 • Batteriteknologi
 • Katalysatorer og filterteknologi for emissioner fra marine og lastbiler af dieselmotorer

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • InGAS: Integrated Gas Powertrain - Low methane emission, CO2-optimised and efficient CNG engines for passenger cars (PC) and light duty vehicles (LDV)

Navn

Kim Behnke

Titel

Udviklingschef

Arbejdssted

Dansk Fjernvarme

E-mail

kib@danskfjernvarme.dk

Faglige ekspertiser

 • Energisystemer
 • Smart Energy
 • Fjernvarme
 • Power to X

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Har været medlem af fora under ENTSO-E, DG-Energy, FP7, H2020. Desuden med i EUROHEAT & Power og DHC+

Navn

Kristina Siig

Titel

Professor MSO

Arbejdssted

SDU

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Lasse Rosendahl

Titel

Professor, Institutleder

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

E-mail

lar@et.aau.dk

Faglige ekspertiser

 • Energiteknik
 • Advanced biofuels
 • Sektorkobling

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • DK medlem af Programkomiteen for Energi, Horizon 2020
 • Projektleder, Horizon 2020 NextGenRoadFuel
 • Projektdeltager i flere Horizon 2020 projekter, incl RIA, MSCA ITN
 • Paneldeltager, DG MOVE STRIA
 • DK medlem af IEA Bioenergy Task 34 Direct Thermochemical Liquefaction
 • EERA Joint Program on BioEnergy
 • Mission Innovation Challenge 4: Sustainable Biofuels

Navn

Lars Overgaard

Titel

Centerprojektleder

Arbejdssted

Teknologisk Institut

E-mail

lod@teknologisk.dk

Faglige ekspertiser

 • Vedvarende energi og integrerede energisystemer
 • Batterier og BESS systemer
 • Brint og brændselsceller Energieffektivitet Køretøjsteknologi
 • Elbiler og lade infrastruktur
 • Transport og logistik

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • 30 år med internationalt samarbejde indenfor transport, energi og mobilitet, herunder ledende rolle i en række EU-projekter.
 • Erfaring med FP4-7, Horizon 2020 og Horizon Europe, herunder som evaluator og som lead på en række ansøgninger.
 • Initiativtager til en række samarbejder imellem Universiteter og RTO'er.

Navn

Lars Brückner

Titel

International Director

Arbejdssted

Energy Cluster Denmark

E-mail

lab@energycluster.dk 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Mads Lyngby Petersen

Titel

Specialkonsulent

Arbejdssted

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

E-mail

mlyp@ens.dk

Faglige ekspertiser

 • EUDP
 • Systemintegration
 • Elmarkedet

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Maj Held Sallingboe-West

Titel

Chefkonsulent/sekretariatsleder Danish Alliance for Renewables 

Arbejdssted

Green Power Denmark

E-mail

msw@greenpowerdenmark.dk

Faglige ekspertiser

 • Udvikling af strategiske forsknings- og udviklingsanbefalinger for vedvarende energi og sektorintegration
 • Strategisk samarbejde på forskning og innovation - Vindenergi - Sekretariatsledelse

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Projekterfaring fra min tid hos Energy Cluster Denmark (dengang Offshoreenergy.dk)
 • Erfaring med Horizon 2020 fra ansættelse hos privat vindvirksomhed
 • Projektledelse af Interreg projekt i offentligt regi

Navn

Marianne Zandersen

Titel

Senior Forsker

Arbejdssted

AU

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyld

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Marit-Solveig Seidenkrantz

Titel

Professor

Arbejdssted

Aarhus Universitet, Institut for Geoscience

E-mail

mss@geo.au.dk

Faglige ekspertiser

 • Klimasystemet, hav-is-atmosfære-biosfære, tidsserier (geoscience), tværfaglige projekter

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Partner i et FP7 projekt samt et netop bevilliget H2020 projekt. Medlem af evalueringspaneler for flere europæiske lands forskningsår.

Navn

Martin Søndergaard

Titel

Investment Officer

Arbejdssted

Innovationsfonden

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Energi-lagring og -konvertering
 • Materialer
 • Kemi og Nanoteknologi

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Deltagelse i flere Horizon2020-projekter.

Navn

Mathilde Dam

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Central Denmark EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Jeg arbejder med Horizon og finder projektmuligheder for midtjyske kommuner og Region Midt. Derudover arbejder jeg for Aarhus Universitet i Bruxelles og deltager løbende i møder med universitetsrepræsentationer og Kommissionen (DG RTD). 

 • Jeg er aktiv i TRAMI - Horizon projekt der har til formål at skabe et netværk for EU's Missioner.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Horizon Europe
 • Berøring med Interreg og LIFE

Navn

Mette Arleth

Titel

Udviklingskonsulent

Arbejdssted

Region Nordjylland

E-mail

mea@rn.dk

Faglige ekspertiser

 • Klimaregnskaber
 • Grøn omstilling af virksomheden

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Projektleder for Interreg IVA ØKS projekt med 50 partnere

Navn

Morten Willaing Jeppesen 

Titel

Institutleder

Arbejdssted

Region Nordjylland

E-mail

mortenj@dtu.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Otto Anker Nielsen

Titel

Professor

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet

E-mail

oani@dtu.dk

Faglige ekspertiser

 • Transport og mobilitet
 • Trafikmodeller og prognoser
 • Myndighedsbetjening

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • H2020 "Smart, green and integrated transport" samt 6. og 7. rammeprogram
 • Marie Curie ETN
 • Marie Curie Individual Scholarships
 • ERA-net projekter
 • Interreg projekter

Navn

Pia Mulvad Reksten

Titel

Specialkonsulent

Arbejdssted

Kommunernes Landsforening

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Poul Erik Lauridsen

Titel

Direktør

Arbejdssted

Gate21

E-mail

poul.erik.lauridsen@gate21.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Simon Horsholt

Titel

Konsulent

Arbejdssted

Landbrug & Fødevarer

E-mail

simh@lf.dk

Faglige ekspertiser

 • Udbygning med vedvarende energi
 • Produktion og udnyttelse af biobrændstoffer
 • Energiforbrug, effektivisering og omstilling

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg kender EU-rammeprogrammet Horizon 2020 særdeles godt fra mit tidligere arbejde ved Region Sjællands EU-kontor, hvor jeg rådgav kommuner, regionen, forsyningsselskaber mm. i SC2, SC3 og SC5. I Landbrug & Fødevarer har jeg bl.a. været tilknyttet H2020-projektet SCOOPE, som vi afsluttede i april 2019.

Navn

Simon Stisen

Titel

Professor

Arbejdssted

GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail

sst@geus.dk

Faglige ekspertiser

 • Hydrologi
 • Vandressourcer og klimaforandringer – klimatilpasning på vandområdet

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har ikke personlig erfaring med EU-rammeprogrammer, men erfaring i organisationen.

Navn

Steen Vestervang

Titel

Senior Policy Advisor

Arbejdssted

SDU - Research & Innovation Organisation

E-mail

stve@sdu.dk

Faglige ekspertiser

 • Sammentænkning af energisystemer (el-gas-varme)
 • Power-to-X
 • Bioenergi
 • Fjernvarme

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Etablering og administration af ERA-NET Bioenergy
 • Tidligere medlem af Mirror group for European Smart Grids Technology Platform
 • Tidligere medlem af DHC+ Technology Platform
 • Tidligere medlem af European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETP SNET)
 • Administration af samfinansiering mellem H2020 og dansk offentlig fond

Navn

Steffen Dalsgaard

Titel

Lektor

Arbejdssted

IT Universitetet, Business IT

E-mail

sdal@itu.dk

Faglige ekspertiser

 • Jeg har i snart 10 år arbejdet med CO2 som 'værdiform' (økonomisk, politisk, socialt) og er på nuværende tidspunkt PI på to DFF-finansierede projekter:
  - Om dataficering af CO2 og potentiale for ændring af emissionsadfærd ('Sociocultural Carbon')
  - Om definitioner af luftkvalitet i Kbh ('Making Sense of Urban Air').

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har været ansøger på excellent science (ERC) samt medansøger på H2020 opslag.

Navn

Steffen Olsen

Titel

Forskningsleder

Arbejdssted

Danmarks Meteorologiske Institut

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Søren Linderoth

Titel

Institutdirektør, professor

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet

E-mail

sqli@dtu.dk

Faglige ekspertiser

 • Energikonvertering, især brændselsceller, termoelektriske og elektromekaniske generatorer
 • Energilagring, især elektrolyseteknologier, "power-2-X", nye batterityper, og termisk energilagring
 • Materialeforskning

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Evaluator i mange EU-programmer over årene
 • Tidligere koordinator og projektleder for EU-projekter
 • Deltaget i Joint Undertaking (JU) for brint og brændselsceller
 • Deltaget i EMIRI (Energy Materials Industrial Research Initiative)

Navn

Søren Fischer Jepsen

Titel

Specialekonsulent

Arbejdssted

Vejdirektoratet

E-mail

sofj@vd.dk

Faglige ekspertiser

 • Grøn omstilling af vejtransport
 • Klima- og miljøeffekter af anlægsprojekter
 • Teknologisk udvikling af ellastbiler og ladeløsninger.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Implementering af AFIR

Navn

Theis Raaschou Andersen

Titel

Forskningschef

Arbejdssted

VIA University College

E-mail

thra@via.dk

Faglige ekspertiser

 • Grøn energi - terrænnær geotermi
 • Klimatilpasning
 • Grundvand
 • Drikkevand

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Deltager i LifeIP og InterReg projekter
 • Deltager i følgende COST netværk:
  - CA18219 - Research network for including Geothermal technologies into Decarbonized Heating and Cooling grids
  - CA17133 – Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city

Navn

Thomas Budde Christensen

Titel

Lektor

Arbejdssted

Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi

E-mail

tbc@ruc.dk

Faglige ekspertiser

 • Kommunal energiplanlægning
 • Affald
 • Byggeri
 • Elektrisk mobilitet
 • Førerløs transport

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • H2020, InterReg, EU regional fondsmidler

Navn

Thomas Jensen

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Det Syddanske EU-Kontor

E-mail

thj@southdenmark.be

Faglige ekspertiser

 • Offshore energi
 • Brint/PtX
 • Sektorkobling
 • Bæredygtig mobilitet
 • Strategisk energiplanlægning

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har arbejdet med at rådgive offentlige og private aktører om ”grønne” tilskudsmuligheder i og ansøgninger til rammeprogrammerne siden 2008

 • Særligt erfaring med at involvere det offentlige (f.eks. region/kommuner) og det semi-offentlige (f.eks. forsyningsselskaber) i Horizon Europe og andre EU-ordninger (f.eks. LIFE og Interreg)


Navn

Tooraj Jamasb

Titel

Professor

Arbejdssted

Copenhagen Business School

E-mail

tj.eco@cbs.dk

Faglige ekspertiser

 • Energy economics
 • Energy regulation
 • Energy policy
 • Energy-environment
 • Energy in developing countries

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • I have worked with various regulatory, government, and international organizations on energy projects.

Navn

Trine Berg Hansen

Titel

Specialkonsulent

Arbejdssted

Søfartsstyrelsen

E-mail

trgh@dma.dk

Faglige ekspertiser

 • Ansat i Søfartsstyrelsens Kontor for Klima og Grøn Omstilling med grøn omstilling af global skibsfart.
 • Mission Director for Zero-Emission Shipping Mission https://mission-innovation.net/missions/shipping/, som videndeler om RD&D og samarbejder med myndigheder og virksomheder.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Erfaring med Marie Curie-ansøgning og administrativ understøttelse af internationale klimaforskerpaneler.

Navn

Trine Erdal

Titel

Udviklingschef

Arbejdssted

Force Technology

E-mail

tre@force.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Ulrich Bang

Titel

Klima- og energichef

Arbejdssted

Dansk Erhverv

E-mail

uba@danskerhverv.dk

Faglige ekspertiser

 • Energipolitik
 • Klimapolitik
 • Vedvarende energi
 • Energieffektivitet
 • Forbrugeradfærd

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Valdemar Ehlers

Titel

Teknisk chef

Arbejdssted

Danske Maritime

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Forskning og udvikling
 • Maritim industri
 • Regulering nu og i fremtiden
 • Skibsbygning og søfartsforhold

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Erfaring fra deltagelse i EU projekter.
 • Bred dialog med erhvervet og forståelse for danske virksomheders ønsker og behov for deltagelse i programmer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. april 2024