Gå til indhold

Medlemmer af referencegruppen for Sundhed

Oversigt over hvem er hvem i referencegruppen for Sundhed.

Hvem er hvem i referencegruppen for Sundhed

Nedenfor finder du kontaktoplysninger på medlemmerne samt informationer om deres faglige ekspertise samt erfaringer med EU-rammeprogrammer.

Navn

Allan Nordby Ottesen

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Det Syddanske EU-Kontor

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Anders Hoff

Titel

Politisk chef forskning og innovation

Arbejdssted

Lif

E-mail

aho@lif.dk

Faglige ekspertiser

 • Forskningspolitik
 • Innovationssystemet
 • Forskning i det private
 • Lægemiddelindustrien
 • Udvikling af lægemidler

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Anders Juul

Titel

Cheflæge

Arbejdssted

Rigshospitalet

E-mail

anders.juul@regionh.dk

Faglige ekspertiser

 • Klinisk ekspert i pædiatrisk endokrinologi og medicinsk andrologi.
 • Klinisk translationel forskning (basal laboratorie, kliniske kohorter, patienter, epidemiologi) indenfor vækst, pubertet og gonadefunktion, herunder sjældne endokrine sygdomme.
 • Leder af internationalt forskningscenter EDMaRC

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • WP leader i EU projekt (2023- ); EPrObes
 • WP leader i ENDO-ERN (europæisk reference netværk for sjældne endokrine sygdomme)
 • Partner i EU PARC projekt
 • PI på NIH projekt (DISRUPT)
 • Tidligere: partner i diverse EU projekter inkl. HBM4EU

Navn

Anne Raben

Titel

Professor

Arbejdssted

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

E-mail

ara@nexs.ku.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Anna-Maria Andersson

Titel

Forskningsleder

Arbejdssted

Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

E-mail

anna-maria.andersson@regionh.dk

Faglige ekspertiser

 • Biolog med ekspertise i reproduktionsendokrinologi, kønsudvikling, basal fysiologi, human biomonitering, epidemiologi, miljøfaktorer som påvirker hormonsystemer og hormonforstyrrende stoffer

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Har deltaget i projekter under 5-7th rammeprogrammer og senest i EU partnerskaber under Horizon2020 (HBM4EU 2017-2021) og Horizon Europe (PARC 2022-2029).

 • Var national kontakt i forbindelse med forberedelse af HBM4EU ansøgning.


Navn

Anne Tjønneland

Titel

Forskningsleder

Arbejdssted

Kræftens Bekæmpelse

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Diana Schack Thoft

Titel

Forskningsleder

Arbejdssted

Professionshøjskolen UCN

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Diana har forskningsekspertise indenfor demens, demensomsorg og non-farmakologiske interventioner.

 • Hun forsker indenfor participatorisk forskning og design med brug af kvalitative metoder samt indenfor mixed methods.

 • Forskningsetik har ligeledes hendes store interesse.

 • Desuden har Diana erfaring med udvikling af sundhedsteknologiske løsninger.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Diana har erfaring med at ansøge såvel Erasmus+ K2 projekter, Horizon2020 og Horizon Europe projekter. Både som partner, WPlead og som koordinator. Hun har således bidraget til hjemtag af to Erasmus+ projekter (Skills4HL, TECH2MATCH) og et HorizonEurope projekt (IDEAHL). Derudover har Diana deltaget i flere Erasmus+ Staff exchange ophold i Europa.


Navn

Egon Toft

Titel

Forskningschef

Arbejdssted

Aalborg Universitetshospital

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Indgående kendskab til områderne indenfor life science og medicoindustrien.

 • Endvidere erfaring med alle processerne fra forskning til produktudvikling, test, kommercialisering, patentering, licensaftaler og etablering af virksomheder.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Har mange samarbejdsrelationer både nationalt og internationalt.
 • Har gennem mere end 25 år bedømt EU projekter og søgt og bedømt EU ansøgninger.

Navn

Elise Burmeister

Titel

EU-Specialkonsulent 

Arbejdssted

Greater Copenhagen EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Emma Odde Koch

Titel

EU konsulent 

Arbejdssted

Norddanmarks EU-kontor

E-mail

eok@ndeu.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt. 

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt 

Navn

Jane Nøhr

Titel

International Program Manager

Arbejdssted

Danish Life Science Cluster

E-mail

jn@danishlifesciencecluster.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Johanne Ellis-Iversen

Titel

Specialkonsulent, PhD, Dyrlæge

Arbejdssted

Fødevarestyrelsen

E-mail

johel@fvst.dk

Faglige ekspertiser

 • Tidligere seniorforsker og seniorrådgiver i One Health, AMR, fødevaresikkerhed, zoonoser, epidemier og dyresundhed
 • Tidligere senior epidemiolog/rådgiver hos styrelse i UK
 • International ekspert for EFSA, EMA, WHO/FAO
 • >45 peer-reviewed publikationer om zoonoser, emerging diseases & AMR
 • Reviewer for ANIHWA, Welcome Trust, Defra & journals

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • EFSA ekspert vurderinger for EU lovgivning
 • DK rep. EFSA Network for Microbiological Risk Assessment
 • Forsker i Joint European programme: One Health m. fl.
 • Panel for ERA-net
 • Dansk Rep. til SA-EU Strategic Partnership i Sydafrika
 • Ekspert i AMR hos PAHO-WHO og FAO
 • International oplægsholder AMR og One Health
 • Vært for internationale OH besøg

Navn

Julie Gehl

Titel

Professor, overlæge dr.med.

Arbejdssted

Sjællands Universitetshospital

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Professor i klinisk onkologi ved Københavns Universitet og overlæge på Klinisk Onkologisk

 • Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital

 • Omfattende laboratorieerfaring, inklusive dyreforsøg og klinisk forskning

 • Særlig interesse for elektroporationsbaseret behandling

 • Deltager i nationale og internationale samarbejder

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • 2000-2009: Partner i tre EU projekter i 5. og 6. rammeprogram - Cliniporator, ESOPE, ANGIOSKIN

 • 2011-2015: COST Action TD1104: European Network for Development of Electroporation-Based Technologies and Treatments. Leder for Medical Applications gruppe.

 • 2018: EU Interreg Deutschland-Danmark, Changing Cancer Care - Leder og arbejdspakkeleder


Navn

Karen Krogfelt

Titel

Professor

Arbejdssted

Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Katrine Boeriis

Titel

International Investment Officer

Arbejdssted

Innovationsfonden 

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt 

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kathrine Krageskov Eriksen

Titel

Forskningschef

Arbejdssted

Professionshøjskolen Absalon

E-mail

kke@pha.dk

Faglige ekspertiser

 • Forskningsbaseret udvikling af den sundhedsprofessionelle professionspraksis med særligt fokus på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser
 • Kompetenceudvikling hos de sundhedsprofessionelle
 • Anvendelsesorienteret forskning i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt brugerinvolverende forskningstilgange

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kim Torsten Brixen

Titel

Lægelig direktør, PhD

Arbejdssted

Odense Universitetshospital

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kirsten Kyvik

Titel

Institutleder, professor

Arbejdssted

Syddansk Universitet, OPEN & Klinisk Institut

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Genetisk epidemiologi. Publiceret, 300 peer-reviewede artikler, H-index > 65.

 • Klinisk institutledelse medfører stor indsigt i klinisk og translationel forskning.

 • Tilbøjelighed til en vis entreprenant adfærd.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Modtaget EU-bevillinger.

 • Deltaget i referencegruppen for H2020.

 • Nuværende dansk ekspert i PC for H2020 HEALTH Challenge.

 • Ekspert i forhold til EU ansøgninger, især på det etiske område.


Navn

Lars Münter

Titel

Chefkonsulent

Arbejdssted

Komiteen for Sundhedsoplysning

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Sundhedskompetencer - individ, organisation, samfund (Medlem af WHO Advisory Group)

 • Egenomsorg & borgerinddragelse (Som del af Self-Care in Europe og leder af nordisk hygiejneuge)

 • Tværfagligt samarbejde og partnerskab (Ift. hygiejne, infektioner og amr)

 • Formidling & formidlingsprodukter (Ift. fx Hygiejneugen i 10 år og Self-Care Week Europe i 3 år)

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har været leder af EU Kommissionens projekter, partner i H2020 & Erasmus+ (men ikke IMI) samt partner i Joint Action. Derudover har jeg været koordinator for netværk; Self-Care in Europe & Nordic Health 2030 Movement og er suppleant i Det Nationale Antibiotikaråd.


Navn

Leif Østergaard

Titel

Professor

Arbejdssted

Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Lone Simonsen

Titel

Professor

Arbejdssted

Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Mads Melbye

Titel

Forskningsleder

Arbejdssted

Kræftens Bekæmpelse

E-mail

melbye@cancer.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Maria Heilskou Pedersen

Titel

EU-Specialkonsulent

Arbejdssted

Central Denmark EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Maria Kristiansen

Titel

Professor og centerleder

Arbejdssted

Københavns Universitet

E-mail

makk@sund.ku.dk

Faglige ekspertiser

 • Sundhedstjenesteforskning og folkesundhedsvidenskab. Strategiske partnerskaber på sundhedsområdet.
 • Participatorisk- og anvendelsesorienteret forskning.
 • Forskningsdesign- og metoder, samt diversitet og inklusion.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Expert/bedømmer for Horizon2020 og Horizon Europe med start i 2020.
 • Expert/bedømmer for Innovative Health Initiative (IHI).
 • Expert/bedømmer for the European Cooperation in Science and Technology (COST) Programme. Hjemtaget Erasmus+ midler.
 • Reviewer for Health and Digital Executive Agency (HaDEA), EC, på RIA projekter indenfor Health.

Navn

Marianne Pilgaard

Titel

Direktør

Arbejdssted

Trial Nation

Mail

Faglige ekspertiser

 • Klinisk afprøvning af lægemidler/udvikling af lægemidler
 • Klinisk afprøvning MedTech
 • Offentlig-privat samarbejde
 • Kommercielle aspekter i life science

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • IMI-H20 (associeret partner)
 • Kontakter til organisationer lignende Trial Nation i de Nordiske lande

Navn

Marie Louise Tørring

Titel

Lektor

Arbejdssted

Aarhus Universitet

E-mail

mlt@cas.au.dk  

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Michael Braüner Schmidt

Titel

Lægefaglig direktør

Arbejdssted

Region Midtjylland

E-mail

misch@rm.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke Udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke Udfyldt

Navn

Morten Hulvej Rod 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Syddansk Universitet 

E-mail

rod@sdu.dk

Faglige ekspertiser 

 • Ikke Udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke Udfyldt

Navn

Per Brøndsted Höllsberg

Titel

Prodekan  

Arbejdssted

Aarhus Universitet 

E-mail

pbh@au.dk

Faglige ekspertiser 

 • Ikke Udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke Udfyldt

Navn

Peter E. Andersen

Titel

Seniorforsker

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet, Health Tech

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Biomedicinsk optik og diagnostik

 • Multimodal optisk billeddannelse til diagnostik, særligt cancer (samt andre sygdomme)

 • Optiske biosensorer

 • Medical devices and instrumentation

 • Medical Device Regulation (direktivet)

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg er og har været koordinator i FP6, FP7 og H2020, særligt i Health og IKT, men jeg har også stor erfaring med RIA samt IP fra FP7

 • Jeg har erfaring med SME-instrumentet, jeg har b.la. fået SME-II til dansk opstartsvirksomhed i MedTech, hvor jeg selv er co-founder

 • Jeg reviewer på FP7 og H2020 (både ansøgninger og projekter)
  MSCA-programmet, koordinerer ITN


Navn

Peter Kristensen

Titel

Professor

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

E-mail

pk@bio.aau.dk

Faglige ekspertiser

 • Medicinsk Bioteknologi Biomarkører og antistof-engineering indenfor Aldring og aldersrelaterede sygdomme

 • Cancer

 • Cardiovasculære sygdomme

 • Infektions sygdomme.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Koordinator af stort FP6 projekt Deltager i projekter under FP6, FP7 og Horizon 2020

Navn

Pia Holm Jul

Titel

Dyrelæge

Arbejdssted

Fødevarestyrelsen

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Pikka Jokelainen

Titel

Ph.d.

Arbejdssted

Statens Serum Institut

E-mail

pijo@ssi.dk

Faglige ekspertiser

 • One Health, tværfagligt samarbejde
 • Zoonoser og zoonotiske patogener
 • Infektiøse trusler, herunder nyrefremkomne patogener der kan have epidemisk potentiale
 • Diagnostisk og epidemiologisk infektionsberedskab

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • One Health EJP 2018-2023: Medlem af Project Management Team, Næstleder af arbejdspakker 'Coordination of Joint Research Projects' og 'Science-to-Policy Translation'

Navn

Sanne Schioldann Haase

Titel

Forsknings- og analysechef

Arbejdssted

VIVE

E-mail

saha@vive.dk

Faglige ekspertiser

 • Viden om danske og internationale forskningssystemer og -infrastrukturer
 • Viden om videregående uddannelse - også af fagprofessionelle på sundhedsområdet

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Har arbejdet meget med RRI (responsible research and innovation) også i EU-projekter

Navn

Sara Vogt Bøgsted

Titel

Chefkonsulent

Arbejdssted

Dansk Erhverv

E-mail

sabo@danskerhverv.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt 

Navn

Stine Lindahl Jacobsen

Titel

Lektor

Arbejdssted

Aalborg Universitet 

E-mail

slj@ikp.aau.dk 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt 

Navn

Stine Hasling Mogensen 

Titel

Teamleder 

Arbejdssted

Lægemiddelstyrelsen 

E-mail

sthm@dkma.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt 

Navn

Susanne B. Christensen

Titel

Chefkonsulent

Arbejdssted

Dansk Industri

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Sundhedspolitik
 • Sundhedsdata
 • Erhvervspolitisk life science

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Søren Møller Parmar-Sielemann

Titel

Vicedirektør

Arbejdssted

Welfare Tech

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Uddannet civilingeniør Ms.E.E. med speciale i medicinsk teknologi ved DTU
 • Klinisk ingeniør ved Sundhedsstyrelsen.
 • Jeg har flere års erfaring fra både den private og den offentlig sektor med udvikling, implementering og drift af medicinsk udstyr.
 • Registreret EU external expert for Europa Kommisionen, ID: EX2018D326198, ORCID number: 0000-0002-0489-0114.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Flere års erfaring med Horizon 2020 programmet og er LEAR (legal entity appointed representative) for Welfare Tech ved EU.
 • Herudover er jeg en del evaluator korpset ved EUREKA Network og har været projektleder for diverse EU projekter under EU-rammeprogrammer og delprogrammer.

Navn

Vivi Schlünssen

Titel

Professor, Phd

Arbejdssted

Institut for Folkesundhed- Miljø, Arbejde og Sundhed, AU

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Winnie Jensen

Titel

Professor

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Dept. Health Science and Technology

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Health & Rehabilitation Technologies and Techniques

 • Neural Engineering & Neuroscience

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • EU FP7 - Consortium (PI) + Marie Curie OIF (PI) + Cost

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. april 2024