Gå til indhold

Medlemmer af referencegruppe for Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Oversigt over hvem er hvem i referencegruppen for Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø.

Hvem er hvem i referencegruppen for Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Nedenfor finder du kontaktoplysninger på medlemmerne samt informationer om deres faglige ekspertise samt erfaringer med EU-rammeprogrammer.

Navn

Anders Barfod 

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Aarhus Universitet, Institut for Biologi 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Biodiversitetsvidenskab

 • Økonomisk Botanik

 • Vegetationsdynamik

 • Planters reproduktionsbiologi

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • EU 6. rammeprogram 2006-2011: 2.000.000 €. Sustainable Use of Natural Vegetation in West Africa

 • EU 7. rammeprogram 2008-2013: 2.300.000 €. Palm Harvest Impacts in Tropical Forest

 • Fase 1 & 2 af Shortcut to New Knowledge-program: European Regional Development Fund 2012-2014 - Extraction of sugary compounds from palms

Navn

Anders Skeem 

Titel

International Manager

Arbejdssted

Food & Bio Cluster Denmark

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Kommunikation af tværnationale partnersøgninger

 • Søgning af udenlandske SMV'er til danskledede projektkonsortier

 • Sparring på business cases set i forhold til EU-projekter, hvor det måtte være relevant

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Dansk medlem af Enterprise Europe Network's agrofood-sektorgruppe i ca. 10 år. Fokus herunder har indbefattet internationale partnersøgninger, bl.a. søgning af udenlandske SMV'er til projektkonsortier under FP7 og Horizon 2020 ift. relevante tematiske programmer.

Navn

Anne Maria Hansen 

Titel

Innovationschef 

Arbejdssted

Teknologisk Institut 

E-mail

amah@teknologisk.dk 

Faglige ekspertiser

 • Medlem af Det Nationale Bioøkonomipanel

 • Projektansvarlig for udvikling af et tværdisciplinært område på TI "Det biobaserede samfund": Et strategisk indsatsområde på TI for 2016-2021 som går på tværs af brancher og omfatter mere 30 H2020 og nationale projekter. 

 • Biomassefremstilling, bioraffinering og udvikling af biobaserede produkter (fx proteiner)

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Medlem af tidligere referencegruppe for H2020
 • Medlem af BIC - konsortium repræsentant for TI - associeret medlem 
 • Chef for TIs deltagelse i H2020-projekter fx inden for bioøkonomi makroalger (MacroCascade, Macrofuels) og bioraffinering f.eks. BBI (ProEnrich)
 • Deltaget i flere COST-actions

Navn

Bjarke Bak Christiansen 

Titel

Institutdirektør 

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bioteknologi og Biomedicin 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt 

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Bjarne Thomsen 

Titel

Specialkonsulent 

Arbejdssted

Landbrugsstyrelsen, Miljø & Biodiversitet

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Forskningspolitiske og -faglige prioriteringer inden for området

 • Forskningsunderstøttet politikudvikling

 • Forskningsfinansiering, herunder samspil med EU i partnerskaber mv.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Koordination af Miljø- og Fødevareministeriets deltagelse i ERA-Net EJP'er mv. på fødevare, landbrug og fiskeriområderne

 • National repræsentant i EU's Stående Komité for Landbrugsforskning

Navn

Bjørn Thomassen 

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Cecilie Lindstrøm

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Nord Danmarks EU-Kontor

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Claus Beier

Titel

Institutleder, Professor 

Arbejdssted

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

E-mail

cbe@ign.ku.dk

Faglige ekspertiser

 • Geovidenskab, økosystemer og klima-impact, CO2- og GHG-balance, skov- og naturforvaltning, biomasseudnyttelse, urban udvikling og SDG17
 • Nationalt og internationalt samarbejde fra mere end 10 større forskningsprojekter og forskningsinfrastruktur 
 • Samspil mellem naturvidenskab, samfundsfag og humaniora

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Koordinator af 2 projekter under FP7
 • Deltager og WP-leder i projekter under FP5, FP6, FP7 og H2020
 • Koordinator af COST-action
 • Deltager og WP-leder udvikling af ESFRI-projekter (preparatory og implementation phase)

Navn

Fritz Köster 

Titel

Institutdirektør 

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Population dynamic processes in fish stock assessments and fisheries management, e.g. technical and biological interactions under variable environmental forcing, especially climate change

 • Development of multidisciplinary, cross-sectorial cooperation to implement EU regional strategies & policies, e.g. CFP, MSFD, Blue growth and Maritime Policy.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Various leading roles in FP5-7/H2020 R&I projects, CSAs, Era-Nets

 • Steering Committee of Art. 185 Programme BONUS and its successor program President of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

 • Board of the European Fisheries and Aquaculture Research Organization (EFARO)

  Member of various MFVM strategic groups/initiatives

Navn

Gary Banta 

Titel

Institutleder

Arbejdssted

Syddansk Universitet, Biologisk Institut 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Interaction of marine & coastal biodiversity, community structure, ecological function and ecosystem services under climate change.

 • Marine carbon capture capacity (Blue Carbon). Organic matter (Carbon) & nutrient cycling. Animal - ecosystem interactions. Salt marsh ecology.

 • Blue bioeconomy, freshwater & marine ecology, biogeochemistry, ecotox

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Gary coordinates a ERA-net project and has been involved in various EU and international research projects. He is active in the Blue Carbon Initiative.

Navn

Hanne Bengaard 

Titel

Chefkonsulent 

Arbejdssted

Dansk Industri 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Hanne Boskov Hansen

Titel

Chefkonsulent

Arbejdssted

Fødevarestyrelsen

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Bæredygtighed ift. fødevarer og foder

 • Novel food

 • GMO

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Hans Sanderson 

Titel

Seniorforsker 

Arbejdssted

Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab 

E-mail

hasa@envs.au.dk 

Faglige ekspertiser

 • Risikovurdering, miljøtoksikologi, klimatilpasning, risikoanalyse, miljøvidenskab, miljøkemi, modeller, QSAR, AOP, contaminants of emerging concern

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har deltaget i flere EU projekter i FP6, FP7 og H2020. Koordinator for et large scale FP7 projekt. Deltager i JPI-Climate. Jeg har boet og arbejdet 4 år i Canada og USA og arbejdet på projekter der. Projektleder på internationale projekter fx for WHO og NATO. Har siddet i Programkomitéen for EU Kommissionen H2020 SC5 2017-2020.

Navn

Henrik Haugaard-Nielsen 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Roskilde Universitet 

E-mail

hnie@ruc.dk 

Faglige ekspertiser

 • Agroøkologi

 • Kulstoflagring i jord og næringsstofkonservering

 • Afgrødediversitet

 • Aktørinddragelse (multiactor approach)

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Indenfor ovenstående forskningstematikker har jeg opnået funding i følgende EU programmer: 2xH2020; FACCE-ERA-NET+ on Climate Smart Agriculture; 2x EU 7FP; EU 5FP

Navn

Henrik Nørby Søndergaard 

Titel

Innovationschef

Arbejdssted

EIT Climate KIC Nordic Co-location Centre 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Innovation

 • Partnerskaber

 • Klima, Energy og IT baggrund

 • Alternative proteiner

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg arbejder aktuelt for EIT Climate KIC, hvilket er et EU Horizon støttet initiativ med fokus på klimaudfordringen i verden. Jeg har derudover tidligere succesfuldt både ansøgt og arbejdet med forskellige EU programmer under FP6, FP7 og Horizon 2020.

Navn

Jan Depenau 

Titel

Investment Manager 

Arbejdssted

Innovationsfonden 

E-mail


Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt


Navn

Jens Aamand 

Titel

Professor 

Arbejdssted

GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail

jeaa@geus.dk 

Faglige ekspertiser

 • Specialist i miljøbioteknologi, nedbrydning af miljøfremmede stoffer og nedbrydningskinetik, mikrobiel økologi, mikrobielle processer i jord og grundvand og nedbrydning under forskellige redox-forhold

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Tidligere medlem af Horizon 2020 referencegruppe for Klima

 • Koordinator af EU projekt om bioremediering

 • Deltager i flere andre EU projekter

Navn

Jens Peter Vittrup

Titel

Videnskabelig konsulent

Arbejdssted

UFS 

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Julie Emontspol

Titel

Lektor

Arbejdssted

Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse 

E-mail

juli@sam.sdu.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Jørn Sanne-Wander 

Titel

EU-konsulent

Arbejdssted

Greater Copenhagen EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Karen Munch Mortensen

Titel

Funktionsleder

Arbejdssted

Miljøministeriet

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kristian Møller 

Titel

Centerleder

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kristian Syberg 

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø 

E-mail

ksyberg@ruc.dk 

Faglige ekspertiser

 • Jeg arbejder inden for feltet Miljørisiko, med særlig fokus på plastikforurening samt skadelige kemikalier. Jeg arbejder ligeledes tværfagligt på tværs af de natur- og samfundsvidenskabelige hovedområder, typisk med anvendelsen af videnskab i reguleringsmæssige sammenhænge.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har deltaget i et større H2020 projekt og er pt. med i to konsortier i forbindelse med ansøgninger til de nuværende ansøgningsrunder.

Navn

Kåre Albrechtsen

Titel

Enhedschef

Arbejdssted

Danske Regioner

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kåre Lehmann Nielsen

Titel

Professor

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Lene Lange

Titel

Professor

Arbejdssted

Lla-BioEconomy

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Enzyme discovery and enzyme processing, for valorization of biomass (agricultural, forestry and marine)

 • Functional annotation of Genome & Metagenome/microbiome sequencing data

 • Valorization of recalcitrant animal and plant-based polymers, keratin, collagen, lignocellulose etc.

 • Biorefinery process for higher value products for health, food and feed

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Næstformand for Scientific Committee of BBI JU.
 • Næstformand for SC2 Advisory Group til Europa Kommisionens FP7.
 • Formand for Expert Panel on BioEconomy Skills i EU.
 • Medlem af ekspertpanel for FP6 evaluation.
 • Partner I en række EU projekter, senest WP leader for Food & Feed, Macrocascade (et BBI projekt - DK Focal Point f Microbiome Support Action 2018)

Navn

Lina Christensen

Titel

EU-Specialkonsulent

Arbejdssted

Central Denmark EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Lykke Margot Ricard

Titel

Lektor i Innovation, Ledelse og Transformation

Arbejdssted

Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Innovation
 • Grøn omstilling
 • Socio-tekniske systemomstillinger
 • Societal challenges
 • Innovation og Teknologi politik
 • Cirkulær økonomi
 • Design for genanvendelse

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Erfaring som principlal investigator under EU 7. FP i EU LIPSE.
 • Principal Investigator på delprojekt i cirkulær økonomi under Innovationsfondens Innomission4 partnerskab på cirkulær økonomi.

Navn

Malika Buhr Pedersen 

Titel

Erhvervspolitisk konsulent

Arbejdssted

Landbrug & Fødevarer 

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Martin Skrydstrup 

Titel

Associate professor 

Arbejdssted

Copenhagen Business School, Department of Management, Society and Communication 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Martin Gertz Andersen 

Titel

Head of External Relations 

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi 

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Massimo Pizzol

Titel

Professor 

Arbejdssted

Aalborg Universitet

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Mette Lübeck 

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Bioraffinering

 • Bioenergi

 • Alternative proteiner til fødevarer og foder

 • Biokatalysatorer

 • Enzymer

 • Bioplastik

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har deltaget i FP5 og FP7 forskningsprogrammer samt ansøgt i både H2020 og BBI programmerne.

Navn

Niels Halberg 

Titel

Direktør 

Arbejdssted

Aarhus Universitet 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt 

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Niels Heine 

Titel

Konsulent 

Arbejdssted

Københavns Professionshøjskole 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Niels Heine Kristensen 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Roskilde Universitet 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Food systems

 • Sustainable food

 • Rural, peri-urban, urban food systems

 • Public food procurement

 • Food waste and loss

 • Food Value Chains

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • FP5, FP6, FP7, H2020, FP6-IP, ERA-NET, Trans-Atlantic Food Network

Navn

Ole Krarup Leth

Titel

 Ikke udfyldt

Arbejdssted

DMI - Danmarks Meteorologiske Institut

E-mail

nhm@mst.dk 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Pernille Dagø 

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Det Syddanske EU-Kontor

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt


Navn

Peter Grønkjær 

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Aarhus Universitet, Institut for Biologi 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Havmiljø

 • Fiskeri og akvakultur

 • Arktis

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • EU-ramme program 1993-1998

 • Interreg programmer

 • EU-MSCA

Navn

Rikke Lundsgaard 

Titel

Seniorrådgiver 

Arbejdssted

Danmarks Naturfredningsforening 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Økologisk landbrug

 • Pesticider

 • Bioøkonomi

 • GMO

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Mangeårigt bestyrelsesmedlem i IOAS - International Akkreditering af Økologiske Certificeringsorganer. Tidligere formand for EEB's Agricultural Working Group samt mangeårig debattør og deltager i forhandlinger om CAP

Navn

Svend Christensen 

Titel

Institutleder, professor

Arbejdssted

Københavns Universitet, Institut for Plante og Miljøvidenskab 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Landbrug: Afgrødeproduktion- og beskæringssystemer, nye afgrøder, planteforædling, kvalitet og udnyttelse af planter

 • Miljø: Vand- og jordkvalitet, forekomst, skæbne og effekter af forerende stoffer, genanvendelse af ressourcer, funktionel biodiversitet

 • Bioteknologi: Miljøbioteknologi, enzymteknologi, Compounds for pharma, fødevarer og foder, biologisk beplantning 

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Medlem af Horizon2020 referencegruppen for ”SC2 - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy” i 2019. Medlem (2012- 2018) af EPSO board (European Plant Science Organisation), som arbejdede med det forskningspolitiske arbejde omkring EU rammeprogrammer

Navn

Tenna Riis 

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Aarhus Universitet 
Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond

E-mail

tenna.riis@bios.au.dk 

Faglige ekspertiser

 • Aquatic plant ecology

 • Ernæringsdynamik og økosystem metabolisme i strømme

 • Interaktion mellem akvatiske planter og næringsstofdynamik i ferskvand

 • Biodiversitet i ferskvand

 • Stream Biofilm struktur og funktion

 • Interaktion mellem vandløb og bjergområder

 • Økosystemundersøgelser i arktisk ferskvang

 • Spredning af akvatiske planter 

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har været partner i flere EU projekter (MARS, Refresh). Jeg er derudover på nuværende tidspunkt en del af COST-aktionen CONVERGES. 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. marts 2024