Gå til indhold

Medlemmer af referencegruppe for Det digitale område, industrien og rummet

Oversigt over hvem er hvem i referencegruppen for Det digitale område, industrien og rummet.

Hvem er hvem i referencegruppen for Det digitale område, industrien og rummet

Nedenfor finder du kontaktoplysninger på medlemmerne samt informationer om deres faglige ekspertise samt erfaringer med EU-rammeprogrammer.

Navn

Andreas Nykjær 

Titel

Fuldmægtig 

Arbejdssted

Digitaliseringsstyrelsen 

E-mail

ANDNYK@digst.dk

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt   

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt   

Navn

Anders Vestergaard 

Titel

Programleder 

Arbejdssted

Professionshøjskolen UCN 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Jeg har siden 2007 arbejdet strategisk med forskningsprojekter inden for produktionsområdet på universitets- og nu på professionshøjskoleniveau, herunder:

 • Industri 4.0/Smart produktion med fokus på SMV-segment

 • Barrierer og potentialer for introduktion af nye teknologier: SMV-segment

 • Uddannelses- og træningskoncepter til fremtidens produktion

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Deltaget som WP lead på fx CSA, INFRADEV projekter inden for produktionsområdet generelt

 • Deltaget som lead på Erasmus+ strategic partnerships

 • Har været sekretær på NTP Manufuture.dk i perioden 2008-2017

 • Har tidligere siddet i NMP referencegruppe


Navn

Anne Rasmussen 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab 

E-mail

ar@ifs.ku.dk 

Faglige ekspertiser

 • Interessegruppers og virksomheders brug af digitale værktøjer

 • Uligheder i digital repræsentation

 • Offentlig meningsdannelse og demokrati

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • PI for ERC Consolidator grant (modtaget 2019). Eksempler på tidligere grants: DFF sapere aude, NWO VIDI & deltager i European Science Foundation projekt.

Navn

Adam Møller Kretz

Titel

Fuldmægtig 

Arbejdssted

Digitaliseringsstyrelsen

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Bo Wiberg 

Titel

Chefkonsulent 

Arbejdssted

Dansk Industri 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke Udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Børge Lindberg 

Titel

Videnskabelig konsulent 

Arbejdssted

Innovationsfonden 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Cathrine Hasse 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Aarhus Universitet, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Forskning i AI og robotter med særligt henblik på læreprocesser i organisationer, herunder uddannelsessystemet. Grundforskning i forskelle på maskinlæring og menneskelige læreringsprocesser (https://www.bookdepository.com/Posthumanist-Learning-Cathrine-Hasse/9781138125179 og responsiblerobotics.eu).

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Jeg har koordineret to EU projekter, det seneste REELER (Responsible and Ethical Learning with Robotics). Det var placeret i DG-Connect, og det er særligt i denne sammenhæng at et projekt er ledet af en SSH-koordinator. Jeg har mange, og langt overvejende positive, erfaringer med denne type af transdiciplinære samarbejder.

Navn

Claus Rosenstand

Titel

Professor 

Arbejdssted

Digital Hub Denmark 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Identificere, kombinere og kultivere digitale deep-tech økosystemer i Danmark: FinTech, GovTech, HealthTech, Robotics, FoodTech og CreaTech

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Frederik Weiergang Larsen

Titel

Specialkonsulent

Arbejdssted

Erhvervsministeriet

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Gry Høngsmark Knudsen 

Titel

Forskningschef 

Arbejdssted

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Digital brugeradfærd

 • Indsamling af digitale data

 • Digital data håndtering i virksomheder

 • Big data i teams

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Henrik Navntoft Sønderskov*

Titel

Chefkonsulent

Arbejdssted

Dansk Industri

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Har særlig politisk og branchemæssig ekspertise inden for rumområdet i en dansk og EU/NATO rettet kontekst.

 • Som repræsentant for Danmarks 25 år gamle og eneste brancheforening for Forsvars og Aerospaceindustrien i Danmark omfatter min viden, indsigt og netværk såvel sikkerhedspolitiske interesser som den brede og favnende branche for rumområdet.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Særligt som brancheforening har FAD det internationale og politisk orienterede arbejde, der i den grad særlig inkluderer rumområdets udvikling i både industriel og sikkerhedspolitisk sammenhæng. I det regi indgår jeg i en lang række nationale og internationale fora, samarbejder og programmer i regi af bl.a. NATO, NIAG, NORDEFCO, EU, EDF.
 • Dertil arbejder jeg med strategiske eksportfremstød i en række lande, hvor også rumområdet vil få en markant større rolle.
 • Jeg bidrager med indhold og høringssvar til såvel nationale og internationale politiske initiativer på rumområdet.

Navn

Jan Madsen 

Titel

Sektionsleder 

Arbejdssted

Danmarks Tekniske Universitet 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Janus Sandsgaard 

Titel

Fagchef 

Arbejdssted

Dansk Erhverv 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Jens Kastrup Kjersgaard

Titel

Specialkonsulent

Arbejdssted

Danske regioner

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Jesper De Claville Christiansen*

Titel

Professor

Arbejdssted

AAU 

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Professor på Institut for Materialer og Produktion og leder af PhD programmet så bred faglig ekspertise indenfor Produktion.
 • Medstifter af Center for Sikkerhed, en Dansk organisation for Rumfart og sikkerhed med 130 medlemsvirksomheder. Militær teknisk erfaring fra forsvaret.
 • En række erhvervsforsker med f.eks. LEGO og Serenergy (Brændselsceller).

 • Erfaring fra flere industrielle projekter, f.eks. leder af det igangværende grand solution projekt under innovationsfonden om genanvendelse af plast.

 • Igangværende EUDP projekt om katalytisk rensning af NOx fra skibe og EUDP projekt om effektive motorer.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Deltaget i referencegruppen for NMP-B i UFS.
 • Deltaget som national repræsentant på formøder og møder i Bruxelles.

 • Koordinator erfaring for store EU forskningsprojekter (NANOTOUGH og EVOLUTION) budget i alt ca. ¼ milliard kr. 

Navn

Kasper Bloch-Jørgensen

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Det Syddanske EU-Kontor

E-mail

kbj@southdenmark.be

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kasper Hallenborg*

Titel

Institutleder

Arbejdssted

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kasper Støy 

Titel

Professor 

Arbejdssted

IT-Universitetet, Computer Science 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Robotteknologi

 • Kunstig intelligens

 • Tværfaglig forskning

 • Start-ups

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Evaluator for EU’s forskningsprogrammer i robotteknologi igennem en årrække, deltager i flere EU Future and Emergent Technologies projekter og leder af et enkelt af disse.

Navn

Kim Guldstrand Larsen 

Titel

Direktør 

Arbejdssted

InfinIT - Innovationsnetværk for IT 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Kurt Nielsen 

Titel

Centerchef 

Arbejdssted

Teknologisk Institut 

E-mail

kuni@teknologisk.dk 

Faglige ekspertiser

 • AI

 • Robotics

 • Industry 4.0

 • Digital Innovation Hubs

 • Entrepreneurship

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Har erfaring både med deltagelse og koordination af FP7 og H2020 projekter inden for Robotics og AI, samt en række af de tilknyttede programmer, såsom Eurostars og ECSEL. Har desuden været evaluator på H2020-ICT i en årrække. Indgår løbende i EU ekspertgrupper inden for Robotics og AI samt Digital Innovation Hubs

Navn

Maria Tørnsø Østergaard

Titel

EU-specialkonsulent 

Arbejdssted

Greater Copenhagen EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt 

Navn

Marisol Jensen

Titel

International Projektkonsulent

Arbejdssted

Nord Danmarks EU-Kontor

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt 

Navn

Martin Møller

Titel

Chief Scientific Officer

Arbejdssted

Alexandra Instituttet

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Michael Schultz Rasmussen*

Titel

Sektionsleder

Arbejdssted

DTU

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Satellit Geodæsi. Som sektionsleder DTU Space, har jeg bred indsigt i og forståelse for referencerammer, GNSS (GPS), herunder landhævning og løsninger til autonomi, altimetri til bestemmelse af is afsmeltning og havniveauer samt tyngdemålinger.
 • Jordobservation som lektor på KU med fokus på optiske sensorer til kortlægning og bestemmelse af vegetation herunder landbrugsproduktion og skovudvikling. 
 • Kortlægning, orthofoto og digitale højdemodeller fra flybårne digitale sensorer og Laser fra 12 år som udviklings- og markedschef i COWI. 
 • Stifter af og direktør for KU spinoff firma GRAS (i dag DHI GRAS) der tilbyder avanceret satellitbaserede løsninger til bestemmelse af vandressourcer og assimilering af satellitdata i hydrologiske modeller. 
 • Jeg har fulgt DTU Space siden 2001, først som bestyrelsesmedlem af Danmarks Rumcenter, senere som medlem af advisory board for DTU Space.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Har arbejdet med flere EU rammeprojekter (i KU og GRAS regi), ESA udviklings projekter (GRAS, COWI og DTU), FN udviklingsprojekter, bla med udstatione-ring for UNDP i 4 år i Senegal (som jordobservations ekspert). Alle inden for jordobservation og med en bred vifte af internationale samarbejdspartnere. 
 • Jeg er tidligere ekspert for program komite for Space under EU 7th Framework Program.

Navn

Morten Møller*

Titel

Konsulent 

Arbejdssted

Grenen Consulting  

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Undervisningsteknologi

 • ICT applikationer

 • E-Government

 • Internationalt samarbejde

 • ICT for Afrika

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Kontorchef i EU Kommissionen, DG CONNECT med ansvar for ICT arbejdsprogrammer, forbindelse til management komiteer, NCP’er og informationsvirksomhed om ICT programmerne. Jeg har erfaring med H2020 i forholde til strategi, evalueringer og kontrakter.

Navn

Neel Strøbæk 

Titel

Formand 

Arbejdssted

Smart City Cluster Denmark 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Nigel Edmondson 

Titel

Managing Director 

Arbejdssted

MADE 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Meng. og PhD inden for fremstilling, ledelse og robotteknologi.

 • Erfaring med at lede forskning, innovation, procesoptimering og organisationsudviklingsinitiativer på tværs af industrien og den akademiske verden.

 • Ledelse af det danske økosystem for avanceret produktion MADE.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Deltagelse i forskellige Horizon projekter, European Factories of the Future Research Association (EFFRA) og EIT Manufacturing

Navn

Nina Bonderup Dohn 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation 

E-mail

nina@sdu.dk 

Faglige ekspertiser

 • Læring og it: it-pædagogik, it-didaktisk design

 • Computational thinking: etik, didaktik, kritisk tænkning, kreativitet

 • Videnskabsteori og metode inden for det digitale område

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Leder af FKK-projekt, 1.7.15-29.2.20, deltagere fra DK, Storbritannien, Holland, Australien. Leder af DFF-projekt 1,3,20-29.2.24, deltagere fra DK, Tyskland, Holland, USA og Australien.Medlem af Scientific Committee for International Conference on Networked Learning SIG Coordinator på EARLI SIG 25, 1.8.19-31.7.23

Navn

Ole Krarup Leth*

Titel

Souschef 

Arbejdssted

DMI 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Panagiotis Karras*

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Aarhus Universitet, Institut for Datalogi 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Data Management

 • Data Mining

 • Data Privacy

 • Network Science

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Designated Associate Professor, Nagoya University, Japan

 • Faculty Search Committee, MIT Skoltech Initiative, Russian Federation & USA

 • Panelist, National Science Foundation, USA

 • Human Brain Project, EPFL, Switzerland & National University of Singapore

Navn

Per Kolbeck Nielsen*

Titel

Specialkonsulent

Arbejdssted

SDFE

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Involveret i arbejdet med de danske digitaliseringsstrategier både gennem konkrete digitaliseringsprojekter (FODS) og gennem strategiske indspil til kommende digitaliseringsstrategi. Fokus på datadeling, billedgenkendelse og realtidsdata.
 • Varetaget danske interesser inden for rumteknologi og industriaktiviteter som dansk delegeret til ESA (IPC) over en årerække som UFM ansat. Bred teknisk arbejdsfelt fra fx software, radar, komponenter.
 • Bidragsydende til både oprindelig og revideret dansk rumstrategi.
 • Samarbejde og koordination af danske interesser inden for digitalisering, rum og industri gennem at arrangere og gennemføre workshops om telecom,satellitnavigation, jordobservation mv.

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Delegeret til EU programkomiteer og arbejdsgrupper (GNSS/Space/Fusion) med gennemgang og drøftelser af prioriteter i regi af Horizon 2020.
 • Koordineret danske interesser inden for F&U over for komiteer i både EU og ESA som dansk delegeret.
 • Delegeret til ESA inden for industrielt samarbejde (IPC), navigation (PB-NAV) og telekom (JCB).
 • Dansk forhandlingsleder i regi af Arktisk Råds taskforce for bedre telecom dækning (TFTIA).
 • Projektmedarbejder på aktiviteter under International Energy Agency (IEA) og UNEP (FN).

Navn

Peter Gorm Larsen

Titel

Professor 

Arbejdssted

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Cyber-Physical Systems

 • Formal Methods

 • Digital Twins

 • Tool building

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Koordinator på RIA INTO-CPS (H2020, 8M€)

 • Koordinator på  of IA HUBCAP (H2020, 8M€)

 • Partner i ca. 20 andre EU-projekter under forskellige delprogrammer since FP5. Jeg fungerer som ekspert for EU (EX2002B085459), hvor jeg både agerer som evaluator og som ekspert for ca. 10 EU-projekter under forskellige programmer. 

Navn

Peter Schneider-Kamp 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Syddansk Universitet 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Peter Uhd Jepsen 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Aarhus Universitet 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Rasmus Reimer 

Titel

Projektkonsulent 

Arbejdssted

CenSec

E-mail

rasmus@censec.dk 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Signe Bech Andersen*

Titel

Statsgeolog 

Arbejdssted

GEUS 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Sune Darkner

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Københavns Universitet 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Susanne Otto

Titel

Senior Specialist

Arbejdssted

FORCE Technology

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Søren Elmer Kristensen

Titel

Netværksleder

Arbejdssted

Odense Robotics

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Tarik Kehli

Titel

EU-Konsulent

Arbejdssted

Central Denmark EU Office

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Thomas Bak*

Titel

Professor 

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Control theory

 • Controllers

 • Linear Matrix Inequalities

 • Fault tolerance

 • Planning

 • Robotics

 • Human Robot Interaction

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Lokal PI i et antal projekter, koordinator for ét

Navn

Torben Elgaard Jensen

Titel

Professor

Arbejdssted

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

E-mail

Faglige ekspertiser

 • Ikke udfyldt

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Ikke udfyldt

Navn

Torkil Clemmesen 

Titel

Professor 

Arbejdssted

Copenhagen Business School  

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Human-computer interaction

 • User experience

 • Usability

 • Teknisk psykologi

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Marie S. Curie fellowships IF, NordForsk.

Navn

Wouter Krogh Boomsma 

Titel

Lektor 

Arbejdssted

Københavns Universitet, Datalogisk Institut 

E-mail

 

Faglige ekspertiser

 • Machine Learning

 • Data Science

 • Kunstig intelligens

Erfaringer med EU-rammeprogrammer

 • Har søgt og fortsat til anden runde i en ERC consolidator ansøgning.

 *Disse medlemmer indgår i rumekspertgruppen. Formålet med rumekspertgruppen er at tilvejebringe et højt gensidigt vidensniveau om danske styrkepositioner, potentialer, ønsker til prioriteringer og andre relevante spørgsmål på rumområdet. Dermed sikres, at repræsentanterne i programkomitéen for Cluster 4 og den danske NCP for rummet får den nødvendige indsigt i medlemsorganisationernes synspunkter og på det grundlag kan varetage danske interesser.


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2023