Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indleder samarbejde om fremtidens klyngeindsats

06. februar 2020
Formålet er at styrke innovationskraften i virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsfremmebestyrelsen forventer i fællesskab at annoncere midler til klyngeindsatsen fra 2021-2024 i begyndelsen af marts 2020. Ansøgningsfrist forventes ultimo maj. Den fælles ambition er at opnå en mere enkel og overskuelig klyngeindsats via konsoliderede og professionelle klyngeorganisationer, der bygger på viden om brugernes behov.

Derfor skal de kommende klyngeorganisationer blandt andet:

  • Enten ved ansøgning være en privat, selvstændig juridisk enhed med eget CVR-nummer, der arbejder på et almennyttigt grundlag, eller alternativt være etableret som sådan ved indgangen til 2021
  • I sin bestyrelse have medlemmer fra både private virksomheder og offentlige videninstitutioner
  • Enten ved ansøgning være guldcertificeret efter ECEI eller alternativt fremlægge en handlingsplan for at blive guldcertificeret hurtigst muligt

     

     

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside