Gå til indhold

Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde

15. september 2020
Uddannelses- og forskningsministeren har nedsat Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde. Udvalget skal gennemgå de eksisterende rammer og risici ved internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.

Der er en lang og god tradition for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde i Danmark. Internationalt samarbejde giver danske forskere adgang til netværk og viden og er med til at løfte kvaliteten af dansk forskning. Samtidig er det tydeligt, at samarbejdet rummer dilemmaer og udfordringer, som kan være vanskelige at navigere i for både myndigheder, forskningsinstitutioner og enkeltforskere.

Der vurderes at være behov for at understøtte danske forskningsinstitutioner i en balanceret tilgang, hvor internationalt forsknings- og innovationssamarbejde fremmes parallelt med et øget fokus på potentielle risici.

Derfor har uddannelses- og forskningsministeren nedsat Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde, som skal gennemgå eksisterende rammer med relevans for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde og se på behovet for eventuelt supplerende tiltag.

Udvalgets fokus
Udvalget skal blandt andet forholde sig til følgende fokusområder:

  • Risikoen for brud på principperne for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis, herunder ansvarlig administration af forskningsdata og beskyttelse af ophavsret.
  • Risikoen for uetisk anvendelse af teknologi, herunder militær anvendelse eller anvendelse i strid med menneskerettighederne.
  • Risikoen for udenlandsk indblanding og sikkerhedsbrud, herunder fsva. udenlandske studerende/ansatte ved danske institutioner og danske studerende/ansatte i udlandet.
  • Risikoen for at bidrage til at styrke og opbygge forsknings- og innovationskapacitet på følsomme områder i ikke-ligesindede lande.

Udvalgsmedlemmer:
Nils Agerhus, Direktør, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Formand for udvalget 
Peter Kjær, Prorektor, RUC
Lene Pries-Heje, Institutleder, ITU
Per Michael Johansen, Rektor, AAU
Jens Gammelgaard, Institutleder, CBS-
Kristian Pedersen, Dekan, AU
Rasmus Larsen, Prorektor, DTU
Henrik C. Wegener, Rektor, KU
Henrik Bindslev, Dekan, SDU
David Dreyer Lassen, Bestyrelsesformand, Danmarks Frie Forskningsfond
Annemarie Munk Riis, Vicedirektør, Innovationsfonden
Søren-Peter Olesen, Direktør, Danmarks Grundforskningsfond

*Institutleder Jens Gammelgaard fra CBS er erstattet af rektor Nikolaj Malchow-Møller den 21. september 2020.

Relevante myndigheder inviteres til at deltage på møder i udvalget afhængig af det konkrete mødetema.

Udvalget skal afrapportere til uddannelses- og forskningsministeren i 2021.

Kontakt

Maria Ulff-Møller
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 82
Email: mul@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside