Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Anbefalinger fra eftersynet af de offentlige lederuddannelser

Anbefalinger fra eftersynet af de offentlige lederuddannelser

En tværpartslig arbejdsgruppe har, med afsæt i ledelseskommissions anbefaling om at ’ledere skal udvikle sig’, gennemført et eftersyn af de offentlige lederuddannelser.

07. september 2021

Formålet med eftersynet af de offentlige lederuddannelser har været at vurdere, om de offentlige lederuddannelser, på akademi-, diplom- og masterniveau, styrker de offentlige ledere i tilstrækkelig omfang i varetagelsen af konkrete ledelsesopgaver. 

Som del af arbejdet, er der etableret et stærkt videngrundlag med en vifte af analyser, som er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Dansk Center for Forskningsanalyse.

Arbejdsgruppens arbejde har vist, at der på tværs af lederuddannelserne på akademi-, diplom- og masterniveau samlet set er stor tilfredshed med de offentlige lederuddannelser. Men der er også områder, der kan styrkes, så uddannelserne giver det størst mulige udbytte for både lederne og de offentlige arbejdspladser i fremtiden. 

I den afsluttende rapport fremhæver arbejdsgruppen en række centrale budskaber med henblik på at styrke udbyttet af lederuddannelserne, blandt andet gennem øget fokus på samarbejde, praksisnærhed og opfølgning. Budskaberne understøttes af 29 specifikke anbefalinger samt et idekatalog, der skal understøtte lokal implementering af anbefalingerne på lederuddannelserne og de offentlige arbejdspladser. 

Den 5. oktober afholder FORUM - for fremtidens offentlige styring og ledelse, i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Fagbevægelsens Hovedorganisations Lederforum, et åbent debatarrangement om eftersynets rapport og anbefalinger. Arrangementet afholdes virtuelt og er gratis at deltage i.

Senest opdateret 07. september 2021