Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Fristen for indstilling af kandidater er den 25. april 2021.
Kontakt
Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk

24. marts 2021

Samtlige faglige nævnsmedlemmer og suppleanter skal være anerkendte forskere. Det vil sige, at de i en årrække aktivt skal have beskæftiget sig med forskning på videnskabeligt plan og være på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. Nævnets faglige medlemmer og suppleanter skal repræsentere forskellige videnskabelige forskningsområder.

De faglige nævnsmedlemmer og suppleanter udpeges i deres personlige egenskab af uddannelses- og forskningsministeren. Danmarks Frie Forskningsfond høres over de indstillede forslag til faglige medlemmer og suppleanter forud for udpegningen.

De nye faglige nævnsmedlemmer og suppleanter til nævnet udpeges for en periode på indtil 4 år fra den 1. juli 2021. Der er mulighed for at blive genudpeget for en samlet periode på op til seks år.

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Nævnet behandler danske sager om videnskabelig uredelighed efter de rammer, som er fastsat i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v. Nævnet bidrager herved til at styrke og sikre troværdigheden og integriteten i dansk forskning. Sagerne sker som hovedregel efter anmeldelse til den forskningsinstitution, hvor forskningen er udført.

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed består af en formand, der er landsdommer og 8-10 faglige medlemmer. For hvert fagligt medlem er der en suppleant.

Senest opdateret 24. marts 2021