Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Ny rapport om nordiske studerendes læringsmiljø og trivsel

Ny rapport om nordiske studerendes læringsmiljø og trivsel

Rapporten, der netop er offentliggjort, sammenligner rammerne for læring og trivsel på de videregående uddannelser blandt studerende fra Danmark, Island, Norge og Sverige. Data er fra den europæiske spørgeskemaundersøgelse Eurostudent, som Danmark indtil videre har deltaget i fire gange.

22. november 2021

Rapporten viser bl.a., at studerende fra Danmark i mindre grad overvejer at droppe ud af deres videregående uddannelse, sammenlignet med studerende fra Sverige, Norge og Island. Studerende fra Danmark føler også i højere grad, at de hører til på en videregående uddannelse sammenlignet med studerende fra de andre nordiske lande. Alligevel angiver hver tredje studerende fra Danmark, at det er svært at gennemskue de forventninger, der er til dem på uddannelsen, hvilket er på niveau med Island og Sverige, men en højere andel end i Norge. Studerende fra Danmark er generelt også mere utilfredse med den feedback, de får på uddannelsen, sammenlignet med studerende fra de andre nordiske lande.

Hver tiende studerende fra Danmark angiver at have psykiske problemer. Andelen er dog lavere i Danmark sammenlignet med Island og Sverige.

Eurostudent er en europæisk undersøgelse der sammenligner studerendes socioøkonomiske vilkår på tværs af de europæiske lande.

Senest opdateret 22. november 2021