Gå til indhold

Danske studerendes læringsmiljø og trivsel i et nordisk perspektiv

Forsideillustrations tekst mangler
En sammenligning mellem de nordiske lande baseret på Eurostudent VII .
: 22. november 2021
: 978-87-94128-17-9
: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
: 2021
: 68

Med udgangspunkt i data fra spørgeskemaundersøgelsen Eurostudent VII undersøges rammerne for nordiske studerendes læring, trivsel og fællesskaber på studiet.

Eurostudent er en europæisk undersøgelse der sammenligner studerendes socioøkonomiske vilkår på tværs af de europæiske lande.

Undersøgelsen sammenligner blandt andet temaer som studerendes tidsforbrug på deres uddannelse, deres sociale baggrund, udgifter, indtægter, oplysninger om praktik- og udvekslingsophold samt vurdering af deres studier og trivsel på uddannelsen.

Kontakt

Amanda Weber
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 02
Email: amwe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. maj 2022