Gå til indhold

Tag godt vare på dansk forskning

05. maj 2021
PET har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en publikation med gode råd til håndtering af udenlandsk indblanding og spionage på forskningsområdet

Forskning og innovation spiller en nøglerolle i det danske samfund. Danske forskningsinstitutioner og virksomheder udvikler nye innovative løsninger på globale udfordringer og meget ofte i et internationalt regi. Men den viden, som dansk forskning genererer, har stor værdi. Det betyder, at der er eksempler på, at fremmede stater uretmæssigt forsøger at anskaffe sig viden, teknologi og produkter, som Danmark skal leve af på sigt, eller som kan have politiske eller sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Derfor har PET, i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, udarbejdet en række anbefalinger til forskere og andre medarbejdere på danske forskningsinstitutioner. Målet er at skabe opmærksomhed på, hvordan vi kan forebygge udenlandsk indblanding og spionage i dansk forskning.

Publikationen udgør én ud af en række indsatser, der skal klæde universiteter og forskningsinstitutioner på, så de står bedre rustet overfor udenlandsk indblanding og spionage. Med publikationen følger en rådgivningsindsats og et dialogspor rettet mod danske universiteter og forskningsinstitutioner.

Publikationen udgør et parallelt spor til det arbejde, der foregår i ”Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde”, som uddannelses- og forskningsministeren nedsatte i september 2020.

Udvalget gennemgår de eksisterende rammer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde og fokuserer på risikoen for brud på principper for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis, uetisk anvendelse af teknologi, udenlandsk indblanding og sikkerhedsbrud samt risikoen for at bidrage til at styrke og opbygge forsknings- og innovationskapacitet på følsomme områder i ikke-ligesindede lande. 

Handlinger tilknyttet webside