Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kritiserer Innovationsfonden

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kritiserer Innovationsfonden

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har afsluttet en tilsynssag og på den baggrund udarbejdet en tilsynsudtalelse vedrørende Innovationsfonden. Styrelsen udtaler kritik af fonden.
Kontakt
Lars Christensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 72
Email: lach@ufm.dk

15. februar 2021

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en tilsynsudtalelse vedr. Innovationsfondens hastebehandling af Covid-19-relaterede ansøgninger i marts 2020, spørgsmål om inhabilitet i tre konkrete sager samt overholdelse af Kammeradvokataftalen. Styrelsen udtaler i tilsynsudtalelsen kritik af Innovationsfonden.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil i den kommende tid og som en del af det løbende tilsyn have fokus på, at der bliver rettet op på de forhold i fonden, som styrelsen har fundet kritisable.

Styrelsen anerkender i tilsynsudtalelsen, at det har været Innovationsfondens hensigt at understøtte en hurtig og smidig behandling af ansøgninger i den ekstraordinære situation, som Covid-19 udgjorde i foråret 2020. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at dette ikke kan begrunde fravigelsen af de normale procedurer og gældende regler.

Styrelsen har endvidere noteret sig, at Innovationsfonden fremadrettet vil have fokus på og vil rette op på producerne omkring inhabilitet.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Spørgsmål angående udtalelsen kan rettes til: Kontorchef, Lars Christensen, e-mail: lach@ufm.dk, Tlf.: 7231 8472

Senest opdateret 15. februar 2021