Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Definition af grøn forskning, udvikling og innovation i UFM-regi

Definition af grøn forskning, udvikling og innovation i UFM-regi

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har fastlagt en overordnet definition af grøn forskning, udvikling og innovation inklusiv syv undertemaer til anvendelse på tværs af UFM i strategier, analyser, kortlægninger, monitorering og andre tiltag i forbindelse med den grønne omstilling.
Kontakt
Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

02. marts 2022

Grøn forskning, udvikling og innovation er defineret ud fra den grønne forskningsstrategis syv temaer, mens der henvises til de mere omfattende kortlægninger af grønne forskningsbehov og -potentialer for en grundigere beskrivelse af de enkelte undertemaer.

Den overordnede definition af grøn forskning, udvikling og innovation ses herunder:

Grøn forskning, udvikling og innovation

Grøn forskning, udvikling og innovation omfatter forskning, udvikling og innovation, som direkte eller indirekte bidrager til den grønne omstilling af samfundet - såvel konkrete løsninger og teknologier som grundlæggende viden. Det gælder både i forhold til reduktion af drivhusgasudledninger, energieffektivisering, klimatilpasning, bæredygtig udnyttelse af ressourcer, cirkulær økonomi, miljø, natur, biodiversitet og samfundsforhold, f.eks. bæredygtig adfærd. Grøn forskning, udvikling og innovation dækker over syv undertemaer:

  1. Bæredygtige energiteknologier og -produktion mv.
  2. Energieffektivisering
  3. Bæredygtig fødevareproduktion, landbrug og skove
  4. Grøn transport
  5. Miljøbeskyttelse, cirkulær økonomi og miljøteknologi
  6. Naturbeskyttelse, biodiversitet og klimaforandringer
  7. Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser.

Den samlede definition af grøn forskning, udvikling og innovation inklusiv syv undertemaer findes på ufm.dk: 

Senest opdateret 03. marts 2022