Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Ny ICDK Outlook: Decentralized Clinical Trials

Ny ICDK Outlook: Decentralized Clinical Trials

Fremtidens kliniske forsøg flytter ud af hospitalerne og hjem til patienterne. USA fører an i udviklingen, hvor der er store muligheder for læring for Danmark. Ny rapport (Outlook) fra Innovation Centre Denmark i Silicon Valley og i Boston sætter fokus på dette område.

18. marts 2022

I USA er den kliniske forskning inde i en rivende udvikling. Forsøgene bliver i stigende grad digitaliseret og decentraliseret. Det er en udvikling, der har været undervejs i en årrække, men som har fået ekstra fart på under COVID-19, hvor mange forsøg blev sat i bero i begyndelsen af pandemien for at undgå smittespredning på hospitalerne. Forsøgene er sidenhen genoptaget efter at være blevet omlagt til at foregå digitalt og decentralt i patienternes eget hjem.

Innovation Centre Denmark (ICDK) i hhv. Silicon Valley og Boston har udarbejdet en ny rapport – en Outlook - som ser nærmere på de amerikanske erfaringer med at decentralisere den kliniske forskning, og der er god inspiration og læring at hente for Danmark. Den danske indsats med at decentralisere de kliniske forsøg er en del af regeringens life science-strategi, og den nye rapport fra ICDK Silicon Valley og Boston er udarbejdet i tæt samarbejde med Dialogforum om decentrale kliniske forsøg, som Lægemiddelstyrelsen har nedsat i forlængelse af strategien.

Decentrale kliniske forsøg muliggøres gennem brug af telemedicin, elektroniske dataindsamlingssystemer, fjernmonitorering, kropsbårne enheder og andet medicinsk udstyr. Kombineret med nye måder at organisere kliniske forsøg på åbner de nye teknologier op for, at hele eller dele af forsøgene kan flyttes ud af hospitalerne og tættere på patienten. Det kan sågar foregå i patientens eget hjem, men det kan også være hos egen læge eller på nærmeste apotek/klinik. I USA arbejdes der med en bred vifte af nye modeller, hvoraf mange forventeligt vil komme til Danmark de kommende år.

For patienterne repræsenterer de decentrale kliniske forsøg en mere lige og nem adgang til kliniske forsøg uanset deres mobilitet og fysiske afstand til hospitalerne, og samtidig lettes de for byrderne og besværet ved at skulle ind på en hospitalsafdeling til undersøgelser. Det kan være med til at sikre mere lighed i sundhedsvæsenet og en bedre repræsentation af forsøgspersoner. I USA viser evalueringer, at mere end 90 pct. af forsøgsdeltagerne overordnet set er tilfredse eller meget tilfredse med de decentrale kliniske forsøg, de har deltaget i.

Den digitaliserede decentrale tilgang til kliniske forskning giver imidlertid også forskerne – private såvel som offentlige - nye muligheder for at designe helt nye typer af kliniske forsøg, hvor effekten af nye behandlinger måles på nye måder. Herigennem kan decentrale kliniske forsøg også være med til at understøtte fremskridt i sundhedsforskningen og vores viden om sygdomme.

Den nye rapport præsenterer nogle af de erfaringer, amerikanske aktører har gjort sig med at decentralisere kliniske forsøg og ser nærmere på den seneste udvikling inden for området. Det være sig både i forhold til de kliniske overvejelser forsøgsansvarlige læger skal gøre sig, hvad forsøgspatienternes erfaringer er, og hvad kontraktforskningsorganisationer og forsøgssponsorerende virksomheder har af strategier.

Den nye rapport fra ICDK Silicon Valley og Boston lanceres officielt og præsenteres på et informationsmøde den 18. marts 2022, som er åbent for relevante interessenter. Mødet er arrangeret af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Innovation Centre Denmark, Lægemiddelstyrelsen og Trial Nation.

Senest opdateret 21. marts 2022