Gå til indhold

Ny rapport leverer anbefalinger til at styrke sprogfag i uddannelsessystemet

17. august 2022
En ny statusrapport på sprogområdet leverer en række anbefalinger til at styrke fremmedsprogene i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til gymnasierne og læreruddannelsen.

For at styrke sprogfagene på både folkeskoler, gymnasier og de videregående uddannelser offentliggjorde den daværende regering i 2017 en national ’Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet’ samt en følgegruppe, der skulle følge strategien løbende.

Følgegruppens første rapport med anbefalinger er netop offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område anbefaler følgegruppen bl.a.:

  • Forøgelse af mulighederne for at vælge fransk som undervisningsfag på læreruddannelsen. Professionshøjskolerne kan arbejde med, om fremmedsprogene (særligt fransk) kan udbydes helt eller delvist virtuelt, eller om fagene kan læses på en anden institution.
  • Afklaring om, hvorvidt omfanget af undervisningstimer og ECTS-point på sprogfagene skal øges på læreruddannelsen.

Flere initiativer igangsat under nuværende regering

Siden følgegruppen blev nedsat af den daværende regering har uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen igangsat forhandlinger om en ny og bedre læreruddannelse, hvor tysk og fransk som undervisningsfag på læreruddannelsen bliver drøftet.

I december 2021 indgik uddannelses- og forskningsministeren en bred politisk aftale om en sprogpakke. Her blev der afsat 40 mio. kr. til et løft af tysk og fransk på universiteterne og af tysk- og franskfagene på læreruddannelsen. Midlerne skal bruges til at styrke studerendes praktiske sprogfærdigheder. Derudover kan midlerne bruges til at tilbyde studerende på ikkesproguddannelser forløb med fremmedsprog som tillægskompetence.

Det Nationale Center for Fremmedsprog udarbejder analyser og undersøgelser på fremmedsprogsområdet. Centeret har flere undersøgelser i gang, herunder en undersøgelse af barriererne for at vælge fremmedsprog i uddannelsessystemet.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail:

Kontakt

Iben Vilster Rehling
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 24
Email: ivr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside