Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Open Access – fortsat stigning i fri adgang til videnskabelige artikler fra danske universiteter

Open Access – fortsat stigning i fri adgang til videnskabelige artikler fra danske universiteter

Antallet af videnskabelige artikler fra danske universiteter, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er stigende. Den seneste måling viser, at 63 procent er Open Access
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

07. april 2022

Det går fremad med Open Access i Danmark. Det viser Open Access Indikatorens 7. måling. Stort set alle universiteter har øget – eller fastholdt - deres andel af Open Access-artikler, men det er ikke nok til at indfri årets målsætning for universiteterne på 73 procent i den Nationale Open Access Strategi.

Tre universiteter har realiseret eller overopfyldt årets målsætning. Det gælder Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med 74 procent og IT-Universitetet med 100 procent. Endvidere når Syddansk Universitet næsten i mål med 72 procent.

Selvom de ikke har realiseret årets målsætning, markerer to universiteter sig positivt med den højeste vækst i Open Access sammenlignet med de øvrige seks universiteter. Københavns Universitets Open Access-andel er steget med 5 procentpoint – fra 57 procent til 62 procent - og Aarhus Universitets andel er steget med 4 procentpoint – fra 49 procent til 53 procent.

Der er fremgang på hovedforskningsområderne, på nær på Humaniora, der falder med 2 procentpoint fra 53 til 51 procent Open Access. Til gengæld ses en pæn fremgang inden for Sundhedsvidenskab, hvor andelen af Open Access stiger med 6 procentpoint fra 56 procent til 62 procent. På trods af fremgangen, er Sundhedsvidenskab dog samlet set det hovedforskningsområde, som formår at udnytte deres OA-rettigheder i mindst grad.

16 procent af universiteternes videnskabelige artikler er ifølge målingen blokeret for Open Access, fordi forlagene enten ikke tillader det, eller fastsætter embargoperioder for frigivelse af deres publikationer, der går ud over et år – i nogle tilfælde flere år. Andelen af blokeret Open Access reduceres kun langsomt og i mindre grad end forventet. Tallet dækker dog over en stor spredning, hvor nogle universiteter, f.eks. CBS, har mange artikler i tidsskrifter, der blokerer for Open Access. Til gengæld er CBS – sammen med DTU og IT-universitetet – ét af de universiteter, der er bedst til at udnytte mulighederne for at publicere i Open Acces, når det tillades af forlagene. Kun 9 procent af CBS´s og DTU´s Open Access-potentiale er ikke realiseret, og IT-universitetet har udnyttet mulighederne fuldt ud. Til sammenligning har de øvrige universiteter et uudnyttet potentiale på mellem 17 og 30 procent.

Af den Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2018, fremgår det, at Open Access skal gennemføres uden at øge omkostningerne markant til publicering af videnskabelige resultater.

Det er målet, at alle artikler fra danske universiteter skal være Open Access i 2025.

 

Senest opdateret 07. april 2022