Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Opsamlingsrapport om VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2021

Opsamlingsrapport om VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2021

VEU-arbejdsgruppen har siden 2018 fulgt de iværksatte initiativer på det videregående videre- og efteruddannelsesområde (VVEU) fra ”Trepartaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse” (oktober 2017).

21. marts 2022

Resultaterne af dette arbejde er nu samlet i en rapport, der dækker VEU-arbejdsgruppens arbejde i perioden 2018-2021.

Læs opsamlingsrapporten her

I opsamlingsrapporten identificerer arbejdsgruppen herudover en række væsentlige perspektiver og udviklingsmuligheder inden for det videregående videre- og efteruddannelsesområde. Bl.a. peger arbejdsgruppen på et generelt behov for, at VVEU bliver prioriteret af alle parter, ligesom arbejdsgruppen peger på centrale barrierer og potentialer for udbud, deltagelse og samarbejde i forbindelse med VVEU. 

Desuden fremhæver arbejdsgruppen VVEU som særdeles velegnet til understøttelse af den grønne omstilling i kraft af sin evne til hurtigt og fleksibelt at kunne respondere på arbejdsmarkedets ændrede behov. Således har VEU-arbejdsgruppen også initieret udviklingsinitiativer med fokus på den grønne om-stilling, bl.a. udviklingen af en ny masteruddannelse i bæredygtig byggeri.

Endelig samler arbejdsgruppen i opsamlingsrapporten op på fire analyser om aktivitet, udbud, sammenhæng og barrierer inden for VVEU samt 24 forsøgs- og udviklingsprojekter, som arbejdsgruppen har finansieret via deres årlige pulje til videns- og udviklingsaktiviteter.

I VEU-arbejdsgruppen indgår repræsentanter fra:

  • DA – herunder DI, Dansk Erhverv og Tekniq (4 pladser) 
  • KL/Danske Regioner (delt plads) 
  • Lederne (1 plads) 
  • FH – herunder HK og Dansk Metal (5 pladser) 
  • AC (1 plads)
  • Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler og Danske Universiteter 
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet er formand for arbejdsgruppen.

Læs mere om VVEU-analyserne og forsøgs- og udviklingsprojekterne her.

Senest opdateret 23. marts 2022