Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2022 VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2021

VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2021

Forsideillustrations tekst mangler
Opsamlingsrapporten indeholder en gennemgang af VEU-arbejdsgruppens arbejde i perioden 2018-2021 med initiativerne på det videregående efter- og videreuddannelsesområde (VVEU)
: 21. marts 2022
: 2022

Opsamlingsrapporten gennemgår gennemførte aktiviteter vedrørende oprettelse af særskilte moduler, fagspecifikke kurser samt øget brug af realkompetencevurderinger. Herudover gennemgås gennemførte aktiviteter vedrørende Én indgang til voksen- og efteruddannelsestilbuddene, Omstillingsfonden, Etablering af VEU-datavarehus og Forsøgsordning med adgangskrav om erhvervserfaring på diplomuddannelserne.

Endvidere samles der i opsamlingsrapporten op på de 24 forsøgs- og udviklingsprojekter, samt fire VVEU-analyser, som VEU-arbejdsgruppen har sat i gang i perioden 2018-2021.

Afslutningsvis peges der i opsamlingsrapporten på en række perspektiver, som VEU-arbejdsgruppen, på baggrund af erfaringerne, vurderer relevante at adressere – og som kan inspirere til videre arbejde på området.

Senest opdateret 10. maj 2022