Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af ny DEA-undersøgelse af øget kvote 2-optag

Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af ny DEA-undersøgelse af øget kvote 2-optag

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en vurdering af en ny analyse fra DEA, der undersøger effekter af øget kvote 2-optag og optagelsesprøver på statskundskab på Syddansk Universitet.

30. august 2022

Analysen konkluderer blandt andet, at et øget optag via kvote 2 på statskundskab på Syddansk Universitet har medført et fald på ca. 2,5 pct. i optaget af ansøgere med forældre i de laveste indkomstgrupper samt at forældres indkomst har positiv betydning for chancen for at blive optaget efter ændringen blandt kvote 2-ansøgere.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer ikke, at analysens resultater kan bruges til generelt at konkludere, at en ny national optagelsesprøve, som foreslået i ”Flere veje, nye muligheder – Et nyt og forbedret optagelsessystem til de videregående uddannelser”, vil indebære et mere socialt skævt optag i kvote 2. Resultaterne er tvetydige, baseret på små målgrupper og på et meget begrænset antal observationer på én enkelt uddannelse.

Konklusionen om, at færre ansøgere med forældre i de laveste indkomstgrupper optages i kvote 2, er baseret på ca. 350 ansøgere over 9 år på 3 universiteter. Den målte ændring er derfor baseret på en ændring i optaget på under 10 personer.

Hertil kommer, at den analyserede ændring i optagelsesprocessen på SDU afviger fra forslaget i  ”Flere veje, nye muligheder – Et nyt og forbedret optagelsessystem til de videregående uddannelser” ved, at SDU’s optagelsesprøve er en australsk test, der ikke tager udgangspunkt i en dansk kontekst. Regeringen har foreslået en ny national optagelsesprøve, der er tilpasset det danske uddannelsessystem. Prøven vil blive kvalitetssikret i forhold til bl.a. sociale skævheder af danske forskere, uddannelsesinstitutionerne samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Senest opdateret 30. august 2022