Gå til indhold

83 internationale forskere sætter kurs mod Danmark på prestigefyldte europæiske forsknings- og mobilitetsstipendier

15. marts 2023
De 83 forskere har hver modtaget et individuelt forsknings- og mobilitetsstipendie med en dansk værtsorganisation under Marie Skłodowska-Curie-programmet i Horizon Europe. Programmet støtter international forskeruddannelse og -mobilitet samt karriereudvikling.

Resultaterne for 2022-ansøgningsrunden til Postdoctoral Fellowships i Marie Skłodowska-Curie (MSCA)-programmet er netop blevet offentliggjort. I programmet ansøger individuelle forskere sammen med en værtsorganisation om et forsknings- og mobilitetsstipendie på to til tre år. Og ansøgere med en dansk værtsorganisation har klaret sig rigtig flot ved denne seneste ansøgningsrunde.

Hver fjerde ansøgning med dansk værtsorganisation imødekommes

Den danske succesrate ligger for 2022-ansøgningsrunden ligger på 24,13 %, hvilket er et godt stykke over den generelle succesrate for programmet på 17,88 %. Med den høje succesrate er Danmark et af de lande, der har størst succes med Postdoctoral Fellowships-programmet. Det vidner om, at den individuelle forsker sammen med den danske værtsorganisation får planlagt et godt forskningsprojekt, lagt en solid karriereudviklingsplan og skrevet en stærk ansøgning. At sikre sig et stipendie igennem MSCA-programmet kræver nemlig en gennemarbejdet ansøgning, der scorer topkarakter.

Danske universiteter har stor succes

Københavns Universitet (KU) er igen den danske værtsorganisation, der kan byde velkommen til flest internationale forskere. 36 forskerne vil forske og udvikle deres karrierer på et af KU’s fakulteter og institutter. Københavns Universitet har i flere år taget imod et stort antal forskere via Postdoctoral Fellowships-programmet. Aarhus Universitet (AU) skal også gøre plads til en del forskere fra denne seneste ansøgningsrunde, hvor 24 forskere har haft succes med AU som værtsorganisation.

Det er især universiteterne i Danmark, der modtager forskere på Postdoctoral Fellowships og ved denne ansøgningsrunde modtager kun en enkelt privat organisation en forsker.

Om uddelingen i tal

Europa-Kommissionen har i alt bedømt 6.909 ansøgninger, hvoraf 1.235 har modtaget tilsagn om bevilling. Danske værtsorganisationer har indsendt 344 ansøgninger og 83 af disse har modtaget tilsagn.

De 83 forsknings- og mobilitetsstipendier beløber sig til i alt 132 millioner kroner. De danske værtsorganisationer opnår således næsten 7 % af den samlede uddeling på lige knap 1,9 milliarder kroner.

I denne uddelingsrunde har Copenhagen Business School og Københavns Universitet haft ansøgninger, der har scoret de maksimale 100 point.

Om resultaterne

Resultaterne fra ansøgningsrunden i 2022 til Postdoctoral Fellowships under Marie Skłodowska-Curie Actions i Horizon Europe er kun tilgængelige for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I forbindelse med kontraktforhandlinger med Europa-Kommissionen kan ansøgninger fra ventelisten inviteres til forhandling eller projekter kan udgå. Derfor er tallene foreløbige.

Mere om Postdoctoral Fellowships

Postdoctoral Fellowships er en mulighed for, at forskere kan styrke deres CV og deres internationale profil og netværk via forskningsophold i andre lande. Formålet er at øge international og intersektoriel forskermobilitet igennem udvikling og uddannelse af mere erfarne forskere med en afsluttet ph.d.-grad.

Læs mere

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside