Gå til indhold

Nu kan du søge EUopSTART-tilskud til Horizon Europe-ansøgninger

16. marts 2023
Der er godt nyt til dig, som vil søge midler fra Horizon Europe. Nu er EUopSTART-puljen igen åben. Med en EUopSTART-bevilling kan du få dækket en del af dine omkostninger forbundet med at udarbejde en ansøgning til Horizon Europe. Årets første frist til EUopSTART er den 25. april 2023.

EUopSTART giver op til 50 procent i tilskud til udgifter forbundet med at udarbejde forsknings- og innovationsansøgninger til Horizon Europe. Du kan som ansøger til Horizon Europe få tilskud på op til 50.000 kroner eller 75.000 kroner afhængig af ansøgningen og din rolle i projektet.
Frister i 2023

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forventer, at der vil være tre ansøgningsfrister i 2023. Lige nu foreligger kun datoen for den første ansøgningsfrist:

  • Den 25. april kl. 12.00

Efterfølgende frister vil blive offentliggjort snarest muligt.

Kan du søge?

EUopSTART kan søges af virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner som universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), hospitaler, kommuner og regioner.

Sådan søger du

Ansøgninger indsendes gennem styrelsens ansøgningsportal, e-grant, der vil være åben indtil den 25. april 2023 kl. 12.00. I denne periode kan du løbende indsende ansøgninger.

Husk at der skal være en periode på minimum 30 dage, fra du indsender din ansøgning til EUopSTART til Horizon Europe-ansøgningsfristen.

Det fulde opslag til EUopSTART er offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvornår får du svar?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler de indkomne ansøgninger efter fristen den 25. april, og ansøgere får svar cirka 25 arbejdsdage efter ansøgningsfristen.

Udbetalinger af midler fra EUopSTART

Puljen er åben for ansøgninger, men udbetalinger af bevillinger fra EUopSTART kan først finde sted, når finansloven for 2023 er vedtaget.

Om EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i Horizon Europe-projekter. Puljen skal bidrage til at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

Læs mere

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside