Gå til indhold

Ny kortlægning om forskning i erhvervsuddannelser

24. marts 2023
En ny kortlægning af forskning i erhvervsuddannelser viser begrænset forskning og udvikling i erhvervsuddannelserne, et fragmenteret forskningsmiljø og udfordringer med at tiltrække nye forskere. Kortlægningen belyser desuden en stigende afhængighed af eksterne midler.

Kortlægningen af forskning i erhvervsuddannelser er udarbejdet som opfølgning på den politiske aftale om forskningsreserven 2022. I opfølgningen har aftalepartierne noteret, "at uddannelses- og forskningsministeren i 1. halvår af 2022 skal undersøge, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges en indsats, der bidrager til at opbygge og styrke forskning og praksisudvikling rettet mod at styrke og udvikle kvaliteten og attraktiviteten af erhvervsuddannelserne, herunder med henblik på en gradvis opbygning af et stærkt forskningsmiljø."

Kortlægningen belyser den nuværende forskning i erhvervsuddannelserne samt muligheder og udfordringer for opbygningen af en indsats rettet mod styrkelsen og udviklingen af kvaliteten og attraktiviteten af erhvervsuddannelserne. Desuden undersøger kortlægningen, hvordan forskningen i dag understøtter praksisudvikling, samt hvordan, og i hvor høj grad, forskellige danske institutioner bedriver forskning inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Som led i Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. i 2023 var aftalepartierne enige om at afsætte 25 mio. kr. til at styrke og udvikle kvaliteten og attraktiviteten af erhvervsuddannelserne og sikre en kapacitetsopbygning af forskning i erhvervsuddannelserne, herunder praksisnær forskning på området, jf. Aftale om fri forskning, sundhed og børn og unge af 28. februar 2023. Midlerne udmøntes dels af Danmarks Frie Forskningsfond, dels til Center for Viden om Erhvervsuddannelserne.

Kontakt

Line Bekker Poulsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 74
Email: lbp@ufm.dk
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk
Srisutha Sarma Ganesasarma
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 14
Email: srga@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside