Gå til indhold

Kortlægning om forskning i erhvervsuddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Kortlægningen giver et overblik over omfanget og karakteren af forskning i erhvervsuddannelser. Desuden belyser kortlægningen, hvordan forskningen i dag understøtter praksisudvikling, og hvordan danske institutioner bedriver forskning inden for erhvervsuddannelsesområdet.
: 24. marts 2023
: 978-87-94128-53-7
: 38

Kortlægningens hovedkonklusioner:

  • Der er et begrænset omfang af forskning på området med 14,8 årsværk i 2021.
  • Forskningen er fragmenteret og fordelt på smågrupper/enkeltpersoner ved både professionshøjskoler og universiteter.
  • Respondenterne fremhæver en manglende fødekæde af forskere som en barriere. Det er svært at tiltrække nye forskere og ph.d.-studerende til området.

Kortlægningen omfatter forskningsstatistik samt kvalitative besvarelser på baggrund af en spørgeramme udsendt til 12 uddannelsesinstitutioner, herunder universiteter, professionshøjskoler og VIVE.

Kortlægningen anvender publikationsdata fra professionshøjskolernes database (UC Viden), NORA (DK forskningsportal) samt en publikationsoversigt fra VIVE. I kortlægningen fokuseres der på nationale publikationer i perioden 2017-2021.

Kontakt

Line Bekker Poulsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 74
Email: lbp@ufm.dk
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk
Srisutha Sarma Ganesasarma
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 14
Email: srga@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juni 2023