Gå til indhold

48 millioner kroner til praksisnær forskning i pædagogik og det gode småbørnsliv

25. januar 2024
Partnerskab for børneforskning har netop afsluttet sin første bevillingsrunde og uddeler i alt 48 millioner kroner til fire forskningsprojekter. Projekterne skal undersøge forskellige områder inden for det gode børneliv og den pædagogiske praksis.

Partnerskab for børneforskning er nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet med det formål at forestå en langsigtet, strukturel styrkelse af den pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn.

De første projekter, der får tildelt bevillinger af Partnerskab for børneforskning, skal undersøge emner som legedeltagelse, digitalisering i små børns liv, tidlig opsporing og pædagogisk omsorg. Fælles for de fire projekter er, at de dækker vigtige områder inden for børneforskningen og sker i et samarbejde mellem forskningsinstitutionerne og det praktiske felt.

Partnerskab for børneforskning uddeler igen i 2024 midler til gavn for børneforskningen og har aktuelt en ny bevillingsrunde i gang. Der kan ansøges om midler frem til den 15. maj 2024.

Fakta om Partnerskab for børneforskning:

  • Partnerskabet er etableret på baggrund af en bevilling på i alt 200 mio. kr., som blev afsat over en fireårig periode i forbindelse med fordelingen af forskningsreserven for 2021.
  • Partnerskabet skal understøtte forskning, der bidrager til, at alle børn i dagtilbud trives, lærer, udvikler sig og dannes.
  • Partnerskabet består af henholdsvis en bestyrelse, et repræsentantskab samt to vurderingspaneler – et praksispanel og et videnskabeligt panel.
  • Partnerskabet sekretariatsbetjenes af Aarhus Universitet.

Kontakt

Morten Velsing Nielsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 49
Email: mvn@ufm.dk
Josephine Hørdum
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 06
Email: josh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside