Gå til indhold

Arbejdsgruppe: Nye tiltag skal fremme åben adgang til videnskabelige publikationer

08. maj 2024
Danmarks Nationale Strategi for Open Access, der sigter mod at give fri adgang for alle til videnskabelige publikationer fra danske forskningsinstitutioner, er blevet evalueret.

Evalueringen viser en positiv udvikling siden strategiens lancering i 2014, men også udfordringer i forhold til at nå det endelige mål inden 2025.

Al dansk forskning skal ifølge den nationale strategi for Open Access i 2025 være frit tilgængelig. Strategien er afgørende for at maksimere effekten af forskning og sikre uhindret adgang til viden.

Selvom der er sket en markant stigning i andelen af Open Access-publikationer siden strategiens implementering, viser en ny evaluering, at målet om 100 procent Open Access i 2025 næppe vil blive nået.   Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danske Universiteters sekretariat, Det Kgl. Bibliotek, NORA (National Open Research Analytics) samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der har gennemført evalueringen.

Den seneste måling i 2024 af den danske Open Access Indikator viser, at 75 pct. af danske publikationer er Open Access. Selv om det er en høj andel, er der stadig langt til målet om, at alle publikationer skal være frit tilgængelige.

Evalueringen viser, at der blandt andet stadig er barrierer i form af lange embargoperioder i visse tidsskrifter, især inden for humaniora og samfundsvidenskab, og der er tidsskrifter, der blokerer for Open Access. Endelig er der fortsat en del publikationer, der kunne være Open Access, hvis forskere og universiteter fuldt ud udnyttede deres Open Access-rettigheder.

Arbejdsgruppen kommer med flere anbefalinger til at fremme Open Access. Det foreslås blandt andet at udskyde målet om 100 pct. Open Access til 2030, fordi mange publikationer fortsat er blokerede for Open Access, og fordi det tager tid at ændre de nuværende forlagsaftaler. Desuden anbefaler arbejdsgruppen at styrke incitamenter for forskere til at publicere Open Access, og den opfordrer til større samarbejde mellem universiteter/forskningsinstitutioner, forskningsfonde og myndigheder for at fremme implementeringen af Open Access.

På baggrund af evalueringen og dens anbefalinger har uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund besluttet, at der i 2025 skal sættes gang i et revisionsarbejde med henblik på at forlænge Danmarks Nationale Open Access Strategi.

Find evalueringsrapporten her:

Læs mere om Open Access:

Handlinger tilknyttet webside