Gå til indhold

Deltag i debatten om fremtidens teknologier i danske virksomheder

30. april 2024
Offentligheden får i den kommende måned mulighed for at påvirke, hvad GTS-institutterne i de kommende år skal forske i, og hvordan GTS-institutterne skal bruge statslige midler til at udvikle og sprede ny teknologi til danske virksomheder. Alle interessenter er velkomne til at deltage i debatten.

GTS-institutterne (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) i Danmark spiller en vigtig rolle ved at fremme innovation og konkurrenceevne i erhvervslivet. Institutterne udvikler ny teknologi, og hjælper virksomheder med at anvende de teknologiske fremskridt i praksis, f.eks. i nye produkter eller nye måder at producere på.

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter GTS-institutternes forskning og udvikling igennem en række resultatkontrakter med institutterne. I år indgår ministeriet nye kontrakter med institutterne for perioden 2025-2028. Derfor lægger alle institutter nu korte beskrivelser af deres ideer til kommende forsknings- og udviklingsindsatser frem til åben diskussion på sitet bedreinnovation.dk. I alt 1,4 milliarder kroner forventes i spil over den fireårige periode.

Fra den 30. april og en måned frem inviteres alle med interesse for området til at kommentere på GTS-institutternes forslag: Er der brug for de områder, der foreslås? Bør forslagene vinkles i en bestemt retning? Vil du gerne involveres yderligere? Forslagene kan dække flere forskellige områder, eksempelvis grøn omstilling, digitalisering, byggeri eller biologiske processer. Kommentarerne fra brugerne indgår i GTS-institutternes videreudvikling af forslagene. Desuden kan kommentarerne bidrage med indsigt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens behandling af de forslag, som GTS-institutterne vælger at ansøge om støtte til.

Vicedirektør Annemarie Falktoft siger:

"Det er unikt, at vi har en åben proces, hvor alle interesserede kan være med til at påvirke, hvilken forskning og udvikling, som vi skal have ud og gøre gavn i de danske virksomheder. Hvis vi i fællesskab kan komme på forkant og finde de rette potentialer, så kan vi styrke Danmarks konkurrence-kraft og evnen til at løse de samfundsmæssige udfordringer. Så jeg opfordrer alle interesserede til at gå ind på www.bedreinnovation.dk og engagere sig i den kommende dialog om, hvor og hvordan vi kan styrke teknologianvendelsen i virksomhederne."

I slutningen af året indgår Uddannelses- og Forskningsstyrelsen de endelige resultatkontrakter med de institutter, som er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.

Fakta

  • Fra d. 30. april til den 30. maj inviteres offentligheden til at deltage i en åben dialog på bedreinnovation.dk om nye forslag til indsatsområder for perioden 2025-2028.
  • I slutningen af året indgår Uddannelses- og Forskningsstyrelsen de endelige resultatkontrakter med de institutter, som er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.
  • GTS-institutterne yder hvert år teknologisk service til ca. 20.000 danske virksomheder.
  • GTS forventes i den kommende 4-årige periode at modtage i alt ca. 350 mio. kr. årligt i resultatkontrakter om forskning, udvikling og spredning af teknologisk viden til virksomhederne.

De syv godkendte institutter er: Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Kontakt

Kåre Nordahl Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 30
Email: knj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside