Gå til indhold

Femte møde i Kandidatudvalget

18. marts 2024
Femte møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 28. februar 2024. Udvalget drøftede tværgående hensyn for fremtidens kandidatlandskab, håndteringen af de gymnasierettede uddannelser og en offentliggørelsesplan for Kandidatudvalget.

Tværgående hensyn for fremtidens kandidatlandskab  

I efteråret og vinteren har Kandidatudvalget særligt fokuseret på det nye kandidatlandskab og omlægning til nye kandidatuddannelsestyper.

På det femte møde drøftede udvalget tværgående hensyn for omlægning af kandidatuddannelser. Det drejede sig bl.a. om behovet for ensartede udbud på tværs af universiteterne og omlægning af beslægtede uddannelser inden for samme hovedområde.

Det forventes, at drøftelserne om rammerne for de nye kandidatuddannelser vil pågå frem mod Kandidatudvalgets delafrapportering sidst på foråret.

Håndteringen af de gymnasierettede uddannelser

Kandidatudvalget har fået til opgave at forholde sig til, hvilke særlige hensyn der skal gøres gældende for de uddannelser, som uddanner gymnasielærere. I forbindelse med det arbejde har Kandidatudvalget haft nedsat en underarbejdsgruppe, som har skulle belyse mulige modeller for en omlægning af de gymnasierettede uddannelser. Underarbejdsgruppens overvejelser blev fremlagt og drøftet på mødet i Kandidatudvalget.

Offentliggørelsesplan

Kandidatudvalget er enige om, at i takt med, at det nye kandidatlandskab konkretiseres, vil det være muligt at dele flere af udvalgets overvejelser med offentligheden. 

Næste møde i Kandidatudvalget er d. 2. april. Her forventes det, at der vil være videre drøftelser af de nye uddannelsestyper, omlægningen af uddannelsesområder, udvalgets kommende delafrapportering og en efterfølgende offentlig høring/stormøde.

Handlinger tilknyttet webside

Kandidatudvalget