Gå til indhold

Fri adgang til videnskabelige artikler fra danske universiteter stiger fortsat

14. maj 2024
Antallet af videnskabelige artikler fra danske universiteter, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er steget igen i år. Den seneste måling viser, at 75 procent af videnskabelige artikler er Open Access.

75 procent af universiteternes samlede videnskabelige artikler er gjort frit tilgængelig for alle borgere. Dermed går det fortsat fremad med Open Access i Danmark. Det viser Open Access Indikatorens 9. måling, foretaget i 2024.

Selvom der er tale om en fremgang på godt 6 procentpoint i forhold til målingen i 2023, er det ikke nok til at indfri årets ambitiøse målsætning for universiteterne, som ifølge den Nationale Open Access Strategi lyder på 91 procent.

Målingen viser, at alle universiteter har øget deres andel af Open Access-artikler, og at der er tale om stigninger på mellem 1 til 9 procentpoint.

Efter et år med nedgang er IT-Universitet igen tilbage med 100 procent Open Access-artikler. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med 81 procent, Københavns Universitet (KU) med 79 procent samt Syddansk Universitet (SDU) med 77 procent ligger over den samlede nationale Open Access-andel - uden dog at komme helt i mål.

Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU) markerer sig positivt med den højeste vækst i Open Access sammenlignet med de øvrige seks universiteter. AU og KU’s Open Access-andele er begge steget med 9 procentpoint fra henholdsvis 59 til 68 procent og fra 70 til 79 procent.

Der er fremgang på alle hovedforskningsområder, især inden for Sundhedsvidenskab, der har den største fremgang fra 68 procent til 76 procent Open Access.

Ifølge målingen er 10 procent af universiteternes videnskabelige artikler blokeret for Open Access, fordi forlagene enten ikke tillader det eller fastsætter embargoperioder for frigivelse af deres publikationer, der går ud over et år – i nogle tilfælde flere år. Andelen af blokeret Open Access er dog reduceret med 3 procentpoint sammenlignet med 2023.

Det samlede antal af blokerede publikationer dækker over en stor spredning, hvor nogle universiteter, f.eks. Copenhagen Business School (CBS) og Roskilde Universitet (RUC), har en stor andel af deres artikler i tidsskrifter, der blokerer for Open Access.

Til gengæld er CBS – sammen med DTU og IT-universitetet – ét af de universiteter, der er bedst til at udnytte mulighederne for at gøre publikationerne Open Acces, når det tillades af forlagene. Kun 6 procent af CBS´ og 9 procent af DTU´s Open Access-potentiale er ikke realiseret, og IT-universitetet har udnyttet mulighederne fuldt ud.

Til sammenligning har de øvrige universiteter et uudnyttet potentiale på mellem 14 og 21 procent.

Se Open Access Indikatorens seneste måling:

Se den netop offentliggjorte evaluering af Danmarks Nationale Strategi for Open Access:

Læs mere om Open Access:

Fakta

  • Af den Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2014, fremgår det, at Open Access skal gennemføres uden at øge omkostningerne markant til publicering af videnskabelige resultater.
  • Det er målet, at alle artikler fra danske universiteter skal være Open Access i 2025.

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside