Gå til indhold

Københavns Universitet sætter national rekord i antallet af europæiske bevillinger til topforskere

11. april 2024
Syv topforskere i Danmark har netop modtaget en af Europas mest prestigefyldte bevillinger til fri forskning fra det Europæiske Forskningsråd. Fem af forskerne skal udføre banebrydende forskning på Københavns universitet, hvilket er ny dansk rekord i antallet af Advanced Grants til ét universitet.

Grøn overvågning, bekæmpelse af PFAS og vrede i politiske bevægelser

De syv forskningsprojekter spænder vidt på tværs af emner og videnskabelige discipliner. Forskerne modtager hver knap 20 millioner kroner til fem års fri forskning fra Det Europæiske Forskningsråd. I denne bevillingsrunde er fire forskningsprojekter indenfor samfundsvidenskab og humaniora og tre indenfor sundhedsvidenskab.

Professor Klaus Bruhn Jensen på Københavns Universitet vil undersøge de etiske dilemmaer forbundet med grøn overvågning. Hvor langt vil vi f.eks. gå i overvågning af menneskers gøren og laden som led i at monitorere klimaforandringer? Professor Tina Kold Jensen fra Syddansk Universitet vil igennem forskellige undersøgelser se, om PFAS hos mennesker kan nedbringes og elimineres for at mindske de mange sundhedsskadelige konsekvenser af stofferne. Konflikter, klimakollaps og kulturkrige er eksempler på kollektiv vrede – den ses online, på gaden og i forskellige politiske fora. Lektor Atreyee Sen på Københavns Universitet vil forske i, hvordan politiske bevægelser bruger og imødekommer kollektiv vrede, som tidligere blev betragtet som antidemokratisk. Viden der kan bruges til at reagere på stigende trusler mod demokratiet.

Rekord til Københavns Universitet

Med fem bevillinger til Københavns Universitet sættes der en ny dansk rekord i antallet af Advanced Grants til ét enkelt universitet i samme ansøgningsrunde.

Derudover modtager Syddansk Universitet og Aalborg Universitet én bevilling hver. De syv bevillinger løber samlet op på 130 millioner kroner.

Ansøgere fra Danmark er i hård konkurrence med flere hundrede ansøgere fra hele verden, og deres ansøgninger evalueres af et hold af internationale topforskere inden for deres felt. I denne ansøgningsrunde til Advanced Grants 2023 er omkring hver 7. ansøgning imødekommet.

Knap 20 millioner kroner til fem års fri forskning

Det Europæiske Forskningsråd uddeler frie midler inden for alle videnskabelige discipliner baseret på forskernes egne idéer. Ansøgningerne vurderes ud fra et enkelt, men krævende evalueringskriterie, hvor forskerne skal påvise videnskabelig excellence i et forskningsprojekt, der har potentiale til at skabe banebrydende resultater. Succesfulde ansøgere modtager ca. 18,6 millioner kroner over en femårig periode.

Om bevillingsmodtagerne fra Københavns

Universitet (KU)

Navn  Akronym Projekt
Anja Groth

EPICHS Epigenetic memory by communication across chromosome scales

Atreyee Sen ANGLE Anger, Legitimised (ANGLE): Amplified anger and its rhetorics of legitimation in the 21st century
Christian Lund Urban Frontiers Urban Frontiers. From Illegal Land Occupation to Legalized Property

Chuna Ram Choudhary ACT-SIGNAL Lysine Acetylation: The Scope and Function in Gene Activation

Klaus Bruhn Jensen GREENWATCH Green Surveillance: Imagining a Sustainable Internet of Things

Læs mere

Om bevillingsmodtageren fra Syddansk Universitet (SDU)

Navn  Akronym  Navn
Tina Kold Jensen PFAS foreverywhere PFAS exposure; relationship to serum lipids in children and adults, mechanism of action and potential treatment of high exposed individuals

Læs mere 

Om bevillingsmodtagerne fra Aalborg Universitet (AAU)

Navn  Akronym Navn
Steffen Bo Jensen CONFINED Unpacking confined lives: Generating a global research agenda on the intersection of urban marginality, displacement, and incarceration

Læs mere 

Fakta og frister

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) uddeler Advanced Grants til forskere, som de sidste ti år har bidraget med markante forskningsbedrifter indenfor deres forskningsfelt. I denne runde har ERC evalueret 1.756 ansøgninger og imødekommet ansøgninger fra 255 forskere. Rådet har i alt uddelt over 4,8 milliarder kroner. Hver forsker modtager ca. 18,6 millioner kroner til fem års fri forskning.

Næste frist for at søge et ERC Advanced Grant er den 29. august 2024.

Læs mere

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside