Gå til indhold

Nyt kvalifikationsnævn udpeget

04. juli 2024
Med en genbeskikket formand og et nyt hold af medlemmer er Kvalifikationsnævnet klar til at behandle meritklager de næste fire år.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har genbeskikket Stine Jørgensen som formand for Kvalifikationsnævnet og beskikket nævnsmedlemmer for en ny fireårsperiode.

Stine Jørgensen er professor i socialret og diskriminerings- og ligestillingsret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet.

Som studerende har man mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet, hvis man er uenig i en afgørelse om merit fra en dansk uddannelsesinstitution. Klagefristen er fire uger.

Efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne er der beskikket 189 medlemmer til at behandle klager på alle fagområder og uddannelsesniveauer. Nævnet tæller 90 mænd og 99 kvinder.

Mere om Kvalifikationsnævnet

Kvalifikationsnævnet er en uafhængig klageinstans for afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetencer. Nævnet blev nedsat i 2002 og består af en formand og en række medlemmer, som tilsammen har sagkundskab inden for alle de uddannelsesområder, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. I hver enkelt klagesag består nævnet af formanden og mindst to sagkyndige medlemmer.

Kvalifikationsnævnet behandler ca. 40 sager om året. Nævnet sekretariatsbetjenes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen