Gå til indhold

Nyt strategisk datapartnerskab om forskning og innovation

01. maj 2024
Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik har etableret et nyt strategisk partnerskab om at indsamle data på forsknings- og innovationsområdet. Principaftalen for partnerskabet blev i dag underskrevet af rigsstatistiker Birgitte Anker og departementschef Hanne Meldgaard.

Med datapartnerskabet mellem Danmarks Statistik og Uddannelses- og Forskningsministeriet vil det fremover i langt højere grad end i dag være muligt at udnytte eksisterende data og i fællesskab kunne skabe nye data. Dermed bliver begge parter bedre i stand til at omsætte data på forsknings- og innovationsområdet til relevant samfundsmæssig viden.

Konkret går det nye partnerskab ud på bl.a. at få ny viden om betydningen af eksterne forskningsbevillinger for forskeres karriereveje og for forskningsproduktionen i Danmark. Et andet eksempel er ny viden om effekten af forskningssamarbejder mellem universiteter og virksomheder for vækst og beskæftigelse, ligesom spin-outs fra universiteterne vil monitoreres mere systematisk end i dag.

Partnerskabet er blandt andet opstået på baggrund af et stigende behov for at kunne gennemføre effektevalueringer af de betydelige ressourcer, der bliver brugt på forskning og innovation i Danmark. Der udføres hvert år forskning og udvikling (offentlig og privat) for 3 pct. af BNP. Desuden er der et politisk ønske om at belyse universiteternes omsætning af forskning i nye virksomheder og innovation i erhvervslivet.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der skal drive samarbejdet med Danmarks Statistik, og vicedirektør Annemarie Falktoft siger i den forbindelse:

- Forskning og innovation udgør et vigtigt bidrag til at udvikle løsninger på tidens store udfordringer og til at skabe nye jobs i Danmarks. Vi skal blive bedre til at måle effekten af investeringerne i forskning og innovation, så de data kommer samfundet til gavn. Derfor har vi i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen iværksat et omfattende program, der skal give os et stærkt statistisk beredskab på forsknings- og innovationsområdet. Partnerskabet om forsknings- og innovationsdata er en vigtig del af denne indsats, og vi ser frem til det intensiverede samarbejde med Danmarks Statistik.

Kontakt

Ken Thomassen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 20
Email: keth@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside