Gå til indhold

Opdatering fra Kandidatudvalgets arbejde

20. februar 2024
Kandidatudvalget har nu mødtes fire gange ud af en planlagt møderække på ti møder i alt. Udvalgets drøftelser har i den indledende fase særligt fokuseret på de nye uddannelsestyper.

Fjerde møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 26. januar 2024, hvor udvalget bl.a. drøftede sektordimensionering og de nye uddannelsestyper.

Udvalget har været i gang med sit arbejde siden slutningen af september. Arbejdet har i den første fase særligt fokuseret på de nye typer af kandidatuddannelser i det nye uddannelseslandskab. Drøftelserne af de nye typer af kandidatuddannelser har bl.a. handlet om, hvad der skal kendetegne en kandidatuddannelse på 75 ECTS, og hvordan fleksibilitet i tilrettelæggelse af en erhvervskandidatuddannelse kan bruges til at gøre uddannelserne endnu mere attraktive for både studerende og virksomheder. Det forventes, at drøftelserne om rammerne for de nye kandidatuddannelser vil pågå frem mod, at Kandidatudvalget kommer med sin delafrapportering sidst på foråret.

Kandidatudvalget vil løbende lægge yderligere information ud omkring arbejdet i udvalget.

Næste møde i Kandidatudvalget er d. 28. februar, hvor det bl.a. forventes, at der vil være fokus på tværgående hensyn i omlægning af uddannelser.

Handlinger tilknyttet webside

Kandidatudvalget