Gå til indhold

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2024-2028 er sammensat

16. maj 2024
Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget formand og medlemmer til Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) for perioden 2024-2028.

Det råd, som rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er blevet sammensat for perioden 1. maj 2024 til 30. april 2028.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har genudpeget Nanna Højlund, næstformand i FH, som formand for rådet.

Herudover har uddannelses- og forskningsministeren udpeget følgende medlemmer:

 • Mathilde Tronegård, direktør, Studievalg Danmark
 • Henrik Pedersen, områdechef, Akkrediteringsinstitutionen
 • Mette Nielsen, fagleder for uddannelse, Dansk Industri
 • Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
 • Lars Djernæs, chefkonsulent, Finans Danmark
 • Lars Bo Henriksen, uddannelses- og ligestillingspolitisk chef, Ledernes Hovedorganisation
 • Morten Kamp Thomsen, seniorkonsulent, Danske Regioner
 • Pia Mulvad Reksten, chefrådgiver, Danske Regioner
 • Kristine Wiberg Plousgaard, souschef, KL
 • Anne Marie Ladefoged, chefkonsulent, KL
 • Anne Kristine Andersen, uddannelsespolitisk konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Regitze Flannov, forkvinde for undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening
 • Birgitte Grum-Schwensen, uddannelsespolitisk chefkonsulent, Teknisk Landsforbund
 • Tine Maj Holm, faglig leder, Socialpædagogerne
 • Lisbet Møller Nielsen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, IDA
 • Cecilie Sturich, forkvinde i Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO)
 • Charly Ngigi, næstforperson for Organisationen for Professionshøjskolestuderende (OPS)
 • Jens Mejer Pedersen, rektor, UCL
 • Steen Enemark Kildesgaard, rektor, KEA
 • Jørgen Prosper Sørensen, uddannelsespolitisk chef, Tekniq (tilforordnet)
 • Keld Thorgård, institutleder, Aalborg Universitet (tilforordnet)
 • Anders Hanberg Sørensen, rektor, Aarhus Maskinmesterskole (tilforordnet)

 

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser er nedsat af uddannelses- og forskningsministeren i henhold til § 18 i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

 

Rådet rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, herunder om følgende ti forhold:

 1. Uddannelsernes udvikling.
 2. Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet.
 3. Generelle konsekvenser for uddannelserne som følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet.
 4. Formål og strukturelle rammer.
 5. Adgangskrav.
 6. Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder.
 7. Rammer for forsøgsvirksomhed.
 8. Efter- og videreuddannelse.
 9. International uddannelse.
 10. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Handlinger tilknyttet webside