Gå til indhold

Sjette møde i Kandidatudvalget

22. april 2024
Sjette møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 2. april 2024. Udvalget drøftede blandt andet rammerne for de nye uddannelsestyper og det forventede indhold i udvalgets delafrapportering.

Kandidatudvalget genbesøgte rammerne for de nye uddannelsestyper frem mod, at de skal beskrives i udvalgets delafrapportering. Rammerne for de nye uddannelsestyper har afgørende betydning for, hvordan det nye uddannelseslandskab kommer til at se ud, og udvalget har derfor drøftet rammerne ad flere omgange.

Udvalget forventer, at delafrapporteringen bliver offentliggjort før sommeren. Foruden rammerne for de nye uddannelsestyper vil delafrapporteringen forventeligt bl.a. indeholde udvalgets drøftelser om sektordimensionering, engelsksprogede uddannelser, gymnasierettede uddannelser og mulighederne for videreuddannelse for dimittender fra kandidatuddannelser på 75 ECTS.

Kandidatudvalget forventer at invitere til en offentlig høring/stormøde i forlængelse af delafrapporteringen, hvor offentligheden bl.a. vil få mulighed for at høre mere om udvalgets foreløbige overvejelser.

Næste møde i Kandidatudvalget er d. 14. maj. Her forventes det, at der bl.a. vil være drøftelser af tilrettelæggelse og administration samt forskerspor for kandidatuddannelserne på 75 ECTS.

Handlinger tilknyttet webside