Gå til indhold

Styrelser samarbejder om at modernisere systemerne bag optagelsen til de videregående uddannelser

20. februar 2024
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Styrelsen for It og Læring går sammen om at modernisere de it-systemer, der skal understøtte optagelsen til de videregående uddannelser. Moderniseringen skal være klar til optaget i 2027.

Når tusindvis af ansøgere til de videregående uddannelser hvert år søger om optagelse på en studieplads, sker fordelingen af pladserne gennem det digitale KOT-system – Den Koordinerede Tilmelding. Det er Styrelsen for It og Læring under Børne- og Undervisningsministeriet, som på nuværende tidspunkt driver KOT-systemet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

KOT-systemet skal sammen med de øvrige systemer, der understøtter optagelsen i Den Koordinerede Tilmelding, frem mod 2027 moderniseres, hvilket kommer til at ske i et samarbejde mellem Styrelsen for It og Læring og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

På den baggrund har direktør Stine Hegelund Bertelsen, direktør for Styrelsen for It og Læring, og direktør Mikkel Leihardt, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, underskrevet en samarbejdsaftale om at modernisere it-systemerne, så de digitalt understøtter optagelsen til de videregående uddannelser.

- Vi ser frem til, at vi i fortsat tæt og godt samarbejde med Styrelsen for It og Læring får moderniseret optagelsen til de videregående uddannelser til gavn for kommende studerende. It-systemerne understøtter blandt andet, at vi hver sommer kan tildele studiepladser ud fra ansøgernes prioriteter. I 2023 fik over 61.000 ansøgere tilbudt en studieplads - heraf 82 procent på deres 1. prioritet, siger Mikkel Leihardt.

Stine Hegelund Bertelsen udtaler:
- STIL har netop moderniseret ansøgningsportalen til ungdomsuddannelserne. Med den nye samarbejdsaftale igangsætter vi en tilsvarende modernisering af optaget for de videregående uddannelser, som styrelserne har samarbejdet om siden 2011. Målet er at genbruge den opbyggede erfaring hos STIL til gavn for et meget lignende it-projekt.

Moderniseringen af systemerne til optagelse i KOT skal efter planen være klar til optagelsesrunden i 2027. I denne proces inddrages institutionerne og øvrige interessenter.

Indtil moderniseringen er gennemført, varetager Børne- og Undervisningsministeriet drift og nødvendigt vedligehold. Efter endt modernisering hjemtager Uddannelses- og Forskningsministeriet systemerne.

Kontakt

Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside