Gå til indhold

Syvende møde i Kandidatudvalget

17. juni 2024
Syvende møde i Kandidatudvalget blev afholdt d. 14. maj 2024. Udvalget drøftede blandt andet et første udkast til udvalgets delafrapportering, en ny, midlertidig godkendelsesproces af nye kandidatuddannelser, samt hvordan kommende studerende får mest mulig information om det nye uddannelseslandskab.

Kandidatudvalget drøftede indholdet og opbygningen af udvalgets delafrapportering, der forventes offentliggjort inden sommerferien. Udvalget forventer, at delafrapporteringen bl.a. vil indeholde udvalgets drøftelser om rammerne for de nye uddannelsestyper og en overordnet beskrivelse af de foreløbige forventninger til det nye uddannelseslandskab. Det forventes derudover, at delafrapporteringen vil indeholde en status for de øvrige spor i udvalgets kommissorium.

 I forbindelse med den videre implementering af uddannelsesreformen var der en drøftelse af, hvordan processen for godkendelse af de mange nye uddannelser, som universiteterne forventeligt skal udvikle, kan tilrettelægges. Udvalget var desuden optaget af, hvordan kommende studerende får mest mulig information om det nye uddannelseslandskab – særligt med henblik på bacheloroptaget i 2025.

Næste møde i Kandidatudvalget er d. 20. juni. Mødet forventes at omhandle udvalgets stormøde på Syddansk Universitet d. 21. juni 2024.

Handlinger tilknyttet webside

Kandidatudvalget