Gå til indhold

Udvid dit internationale netværk og din karriere via COST

23. maj 2024
Ønsker du som forsker eller innovatør at udvide dit internationale netværk? Så kan du nu søge om optagelse i et af de 60 nye internationale netværk. Netværkene bliver finansieret af organisationen COST, og de skal bane vejen for ny viden om f.eks. klimaforandringer og kunstig intelligens.

Organisationen COST – European Cooperation in Science and Technology – bringer forskere og innovatører sammen i netværk, der krydser fag- og landegrænser, så de kan undersøge et selvvalgt emne. Formålet er at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet. Netværkene finansierer blandt andet træningsskoler, seminarer og forskeres adgang til forskningsinfrastruktur, men finansierer ikke forskning.

De 60 nye netværk spænder over et bredt fagligt felt med temaer som for eksempel:

  • Klimaforandringer
  • Menneskerettigheder
  • Kunstig intelligens
  • Karrierevejledning
  • Mekanisk ingeniørvidenskab 
  • Kræftforskning.

Netværkene kaldes også COST-aktioner.

Stor succes for COST-spinoff projekter

COST-aktioner fungerer som et succesfuldt springbræt til finansieringsinstrumenter og delprogrammer under Horizon Europe. Under Horizon 2020-programmet opnåede ansøgninger indsendt fra COST-aktioner en succesrate på ca. 39 % sammenlignet med den gennemsnitlige rate på ca. 12 %.

Netværkets organisering

Hvert netværk er organiseret omkring en managementkomité og en række arbejdsgrupper. Til hver managementkomité kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nominere op til to medlemmer fra Danmark. Det er netværkets ledelse, der optager medlemmer til arbejdsgrupperne.

Sådan kommer du med i en COST-aktions managementkomité (MC)

For at blive medlem af en managementkomité bedes du:

  • Udfylde ansøgningsskabelonen enten på dansk eller engelsk
  • Underskrive ansøgningen dateret med dato for underskrift
  • Indsende den udfyldt ansøgning inkl. CV (gerne i PDF-format) til e-mailen: cost@ufm.dk.

Ansøgningsskabelon

På den sidste side i ansøgningsskabelonen kan du også læse om, hvad det kræver at være medlem af en managementkomité.

Hvornår er der frist?

Der er frist den 13. juni 2024 kl. 12.00.

Sådan foregår udvælgelsen

Da der er begrænsede pladser i de enkelte managementkomitéer, udvælger Uddannelses- og Forskningsstyrelsen deltagere på baggrund af kriterier, der sikrer bedst mulig spredning i forhold til deltagende institutioner, køn og antal år som forsker efter bestået ph.d.

Ansøgningerne behandles efter deadline d. 13. juni 2024. Sagsbehandlingstiden forventes at være omkring ti arbejdsdage.

Læs mere

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside