Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2012 Flot evaluering af Det Frie Forskningsråds unge forskere

Flot evaluering af Det Frie Forskningsråds unge forskere

Det Frie Forskningsråds to typer af postdoc-stipendier fører til glimrende forskning og videnskabelige publikationer, der citeres langt mere end kontrolgruppen og verdensgennemsnittet. Det viser en ny evaluering af rådets postdoc-bevillinger.
Kontakt
Joakim Quistorff-Refn
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 03
Email: jqr@ufm.dk

19. december 2012

Pressemeddelelse fra styrelsen for forskning og innovation

En af Det Frie Forskningsråds fremmeste opgaver er at spotte de allerdygtigste forskertalenter og sende dem godt på vej i forskerkarrieren med et postdocstipendium i ryggen. Til det formål har rådet to typer af postdocstipendier til uddeling til yngre forskere med en nylig erhvervet ph.d.-grad: de individuelle postdocstipendier, der søges af postdoc-kandidaten selv, og de indlejrede postdocstipendier, der typisk søges af en hovedansøger på lektorniveau og uddeles som led i et større forskningsprojekt.

I en netop gennemført evaluering af Det Frie Forskningsråds postdocfinansiering i perioden 2001 til 2009 karakteriseres begge de to typer af stipendier som succesfulde støtteformer. Blandt andet viser evalueringen, at publikationer fra både individuelle og indlejrede postdocer har en væsentlig større international gennemslagskraft sammenlignet med kontrolgruppen og ’verdensgennemsnittet’. Begge typer af postdocer er også mere publiceringsaktive end postdocer i kontrolgruppen. Tilmed har de en stærkere international berøringsflade, ligesom de hyppigere end sammenlignelige yngre forskere formår at forblive på universitetet efter endt postdoc-forløb.

”Vi er meget tilfredse med at konstatere, at begge virkemidler ser ud til at have en lang række positive effekter. Det er vigtigt for Det Frie Forskningsråd, at vores finansiering af unge forskere fører til glimrende forskning og fremragende videnskabelige publikationer. Ikke mindst fordi det i høj grad er Det Frie Forskningsråd, der sikrer dansk forsknings vækstlag ved at udvælge og finansiere de allerbedste forskertalenter til de danske universiteter”, siger bestyrelsesformand Jens Christian Djurhuus.

Fakta om evalueringen

Det er Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, der på opdrag af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd (DFF) har gennemført evalueringen af rådets postdocbevillinger i perioden fra 2001 til 2009. Perioden dækker både aktiviteter for de seks statslige forskningsråd indtil 2004 og de fem faglige forskningsråd samlet under DFF fra 2004.

Evalueringen består af tre delanalyser: en surveyundersøgelse blandt indlejrede postdocs, en registerbaseret analyse og en bibliometrisk analyse. Den bibliometriske analyse fokuserer på videnskabelig produktion, publiceringsmønstre og citationsgennemslagskraft. Den registerbaserede kortlægger og sammenligner mobilitet for individuelle og indlejrede postdocs samt en kontrolgruppe. Surveyundersøgelsen blandt indlejrede postdocs afdækker yderligere en række emner vedrørende postdocstipendiaters forskningsrelaterede aktiviteter samt betydning af bevillingerne.

Yderligere oplysninger

Jens Christian Djurhuus, bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd, tlf. 20 43 58 99
Kontorchef Grete Kladakis, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 2518 6628
Specialkonsulent Joakim Quistorff-Refn, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 7231 8303, email

Fakta om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2012 uddeler cirka 1,2 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter konkrete forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.

 

Senest opdateret 31. januar 2013