Gå til indhold

Ny lånemulighed og hurtigere sagsbehandling til studerende med udlandsdrømme

01. november 2012
SU-lovens bestemmelser om udlandsstudier skal ændres for at give studerende nye muligheder for at låne til studier i udlandet og samtidig nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Uddannelsesminister Morten Østergaard sender i starten af november et udkast til ændring af SU-loven i høring.

Ændringen af SU-lovens bestemmelser vil give danske studerende mulighed for at optage udlandslån til at dække studieafgiften på uddannelser i udlandet.

Forslaget er udsprunget af evalueringen af udlandsstipendieordningen og SU-handleplanen om nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.

Den nye lånemulighed skal hjælpe de studerende, som selv skal finansiere en del af studieafgiften på den ønskede uddannelse i udlandet, fordi udlandsstipendiet ikke fuldt ud dækker omkostningerne til studieafgiften.

– Regeringen er opsat på at give endnu flere mulighed for drømmeuddannelsen i udlandet. Det nye udlandslån sætter handling bag ordene. Lånet vil være en håndsrækning til unge, der ellers risikerer ikke at komme af sted, siger Morten Østergaard.

Det foreslås, at lånet højst kan udgøre 100.000 kroner for den enkelte studerende. Låneordningen vil være udgiftsneutral for staten, bortset fra udgifter til administration og tilbagebetalingsmisligholdelse.

Forenkling af sagsbehandling

Ændringen af SU-loven vil samtidig nedbringe sagsbehandlingstiderne for studerende, der vil tage hele deres kandidatuddannelse i udlandet.

- Det styrker både den enkelte og på sigt samfundet, når danske studerende rejser ud for at studere og bringer ny viden og internationale kompetencer med hjem. Derfor arbejder regeringen for at styrke den udgående mobilitet blandt studerende og fjerne de barrierer, der kan afholde nogle fra at læse i udlandet. Ændringen af SU-loven vil effektivisere og forenkle sagsbehandlingen og dermed lette de unges adgang til at tilføre deres uddannelse et internationalt perspektiv, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

I dag skal en studerendes ansøgning om udlandsstipendium til en uddannelse i udlandet igennem to forskellige godkendelsesprocedurer. Først godkendes uddannelsen til SU og derefter til udlandsstipendiet, som er den pose penge, de studerende får med fra Danmark til at betale for undervisningen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Med den foreslåede ændring af SU-loven skæres det sidste led væk, så en godkendelse af en uddannelse til SU fremover automatisk medfører godkendelse til udlandsstipendium.

Med denne forenkling afskaffes de fem uddannelseslister, der hidtil har været afgørende for, hvilke udenlandske kandidatuddannelser der kan godkendes til udlandsstipendium. Eneste undtagelse er listen over kunstneriske og kulturelle uddannelser i udlandet, der bibeholdes af hensyn til dimensioneringen på de danske uddannelser.

I juni 2012 blev ansøgningsproceduren til SU og udlandsstipendium til en lang række kandidatuddannelser i udlandet forenklet ved hjælp af Fast Track listen, der nedbragte sagsbehandlingstiden til 14 dage. Ændringen af SU-loven vil yderligere effektivisere ansøgningsproceduren og bringe sagsbehandlingstiden på øvrige uddannelser i udlandet ned omkring to måneder, hvor den tidligere var op til fire måneder og op til seks måneder i højsæsonen.

Udkastet til ændring af SU-loven lægger op til, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2013. Af hensyn til den nødvendige it-udvikling fastsættes datoen for, hvornår de studerende kan optage et udlandslån, på et senere tidspunkt.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Mette Ring Rossing, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, tlf. 7231 7950

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside