Gå til indhold

Samfundsudfordringer skal drive innovationen

14. december 2012
Som et led i den kommende innovationsstrategi inviterer uddannelsesministeren nu en bred kreds af interessenter til at udvikle et prioriteringskatalog, der skal danne grundlag for nye, stor-skala innovationssatsninger, som skal skabe danske arbejdspladser og løsninger på globale udfordringer.

Innovationspolitikken skal bringes tættere på borgernes, erhvervslivets og den offentlige sektors behov for innovation.

Derfor inviterer uddannelsesminister Morten Østergaard nu som led i den kommende innovationsstrategi en bred kreds af branche- og interesseorganisationer, rektorer, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for det offentlige til at deltage i udarbejdelsen af INNO+.

INNO+ er et katalog, der skal skabe et solidt, fagligt grundlag for at prioritere markant større og mere fokuserede innovationssatsninger end hidtil set.

INNO+ skal bidrage til at dreje en del af de offentlige investeringer i innovation fra at være udbudsorienterede til at være mere efterspørgselsdrevne.

Blandt andet skal INNO+ danne grundlag for prioriteringen af nye partnerskaber mellem erhvervsliv, videninstitutioner og den offentlige sektor, som kan øge innovationen og dermed frembringe nye løsninger på konkrete samfundsudfordringer.

– Jeg ser frem til at få en bredt funderet dialog om samfundets behov for innovation. Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store danske og globale udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse. Ideen er at skabe kortere vej fra ide til vækst og beskæftigelse, men også svar på de udfordringer både Danmark og resten af verden er nødt til at håndtere. På den måde vil vi i en bredere forstand øge effekten og samfundets afkast af de offentlige investeringer i forskning og udvikling. INNO+ bliver et vigtigt bidrag til dette arbejde, siger Morten Østergaard.

Resultatet af INNO+ forventes klar i løbet af 2013.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Jens Haisler, tlf. 7231 8248

Særlig rådgiver Philip Flores, tlf. 2237 1745.

Handlinger tilknyttet webside