Gå til indhold

INNO+ - Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

I dialog med en bred kreds af samfundsinteressenter afdækker INNO+ konkrete og markante samfundsudfordringer, hvor Danmark har et særligt potentiale for at skabe innovative løsninger på kort eller mellemlangt sigt.

Et nyt katalog udpeger nu på baggrund af hundredevis af indspil og flere måneders involvering af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder 21 konkrete indsatsområder, der både kan give svar på globale udfordringer og indeholder et stort eksport- og vækstpotentiale for danske virksomheder.Kataloget INNO+  Det innovative Danmark

INNO+ Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation. Læs sammenfatning eller hele kataloget.

7 INNO+-partnerskaber igangsættes i 2014 og 2015

Et bredt politisk flertal har besluttet, at der i 2014 og 2015 skal igangsættes samfundspartnerskaber om innovation inden for følgende 7 områder:

  • Blå arbejdspladser via grønne løsninger
  • Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin
  • Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion
  • Vandeffektiv industriel produktion
  • Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse
  • Avancerede materialer som grundlag for vækst og løsning af samfundsudfordringer
  • Et Smart Society baseret på udnyttelse af ”Big Data”

Med dette udgangspunkt har Innovationsfonden igangsat samfundspartnerskaber om innovation inden for de øverste fire INNO+ udfordringer.

De tre sidste områder er opslået af Innovationsfonden i første kvartal af 2015, og der forventes truffet en endelig bevillingsbeslutning inden udgangen af 2015.