Gå til indhold

Proces og deltagelse

INNO+-kataloget blev udarbejdet i 2013 med deltagelse af en bred kreds af interessenter.

Den overordnede proces

Uddannelselsministeriet inviterede i december 2012 en række interessenter til at bidrage til en dialog om INNO+. Dialogen er foregået i flere faser frem til lanceringen.

Idegenerering

I første omgang blev interessenterne opfordret til at formulere og indsende forslag til INNO+indsatser med udgangspunkt i FORSK2020. Forslagene kunne indsendes frem til den 18. februar 2013.

Resultatet var overvældende. Omkring 90 organisationer og institutioner indsendte tilsammen næsten 500 forslag. Alle bidragene er offentliggjort her på hjemmesiden.

Fokusering og udbygning

Frem til maj gennemførtes en fokuserings- og udbygningsfase, hvor de mange bidrag blev reduceret og kvalificeret i dialog med bidragsyderne og relevante ressortministerier.

Blandt andet gennemførte Uddannelsesministeriet en række workshops, hvor deltagerne har vurderet, præciseret og prioriteret de mange indspil. Deltagerne var ud over bidragsyderne en lang række folk med særlig viden om de innovationsbehov, som blev udpeget i de mange indspil.

Dialog om katalogudkast

Hen over sommeren er et første foreløbigt udkast til et samlet INNO+ katalog blevet drøftet og kvalificeret i dialog med en række centrale innovationspolitiske interessenter. Det er bl.a. sket på en række dialogmøder, som Uddannelsesministeriet har afholdt.

På den baggrund blev det endelige katalog færdiggjort.

Lancering af INNO+

INNO+ blev offentliggjort den 26. september 2013 ved et arrangement i industriens hus, hvor de mange interessenter, som har bidraget og deltaget i INNO+processen, deltog.

INNO+-kataloget bestilles eller downloades her på hjemmsiden.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. oktober 2015